Donated so far: 100.62 % from 325 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 66.22 % from 6000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 70

Donated so far: 54.95 % from 10000 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 148

Success
Donated so far: 102.35 % from 2125 лв.
Campaign closed          Donor(s): 34

Donated so far: 35.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 8.16 % from 1470 лв.

remaining: 75 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 18.79 % from 1490 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 71.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Success
Donated so far: 104.73 % from 1650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 53.96 % from 1490 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Success
Donated so far: 103.38 % from 4870 лв.
Campaign closed          Donor(s): 85

Donated so far: 44.40 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Success
Donated so far: 121.67 % from 2100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 43

Donated so far: 70.80 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Donated so far: 41.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Success
Donated so far: 101.33 % from 980 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Success
Donated so far: 139.00 % from 500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Success
Donated so far: 110.21 % from 1400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 53

Donated so far: 1.93 % from 6750 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 66.63 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 70

Donated so far: 0.02 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 3.60 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 9.20 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 8.00 % from 1000 лв.

remaining: 70 day(s)          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 107.75 % from 2310 лв.
Campaign closed          Donor(s): 71

Success
Donated so far: 120.65 % from 920 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Success
Donated so far: 110.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 71.40 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 38

Donated so far: 41.30 % from 920 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 108.75 % from 800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 31

Donated so far: 20.67 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Success
Donated so far: 106.50 % from 600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 4.44 % from 450 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 100.00 % from 1100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 22

Success
Donated so far: 112.50 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 37

Donated so far: 1.40 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 28.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 51.73 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 2.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 0.10 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 110.87 % from 920 лв.
Campaign closed          Donor(s): 32

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!