Donated so far: 0.01 % from 70000 лв.

remaining: 173 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 1.00 % from 3500 лв.

remaining: 86 day(s)          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 136.67 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 39

Donated so far: 4.00 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 20.00 % from 2100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 60.00 % from 600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 11.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 108.57 % from 1400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 22

Success
Donated so far: 148.90 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.92 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 33.33 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 2.90 % from 1725 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 15.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 217.18 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 26

Donated so far: 18.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 13.75 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!