Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 75.50 % from 1000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 27.83 % from 6000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 8.33 % from 1800 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 52.14 % from 3500 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 3.79 % from 4746 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 7.49 % from 7000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 31.02 % from 25000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 47

Success
Donated so far: 100.00 % from 1300 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 16.80 % from 2500 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 30.56 % from 1800 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 8000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 4.05 % from 10000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 8.33 % from 6000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 1.00 % from 5000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 7.00 % from 10000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 2.78 % from 3600 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 7100 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 120.00 % from 350 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 0.00 % from 60000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 3600 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 3.33 % from 3000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 100.03 % from 3500 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 1.00 % from 20000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 6.80 % from 7500 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 4.54 % from 20000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 6.25 % from 4000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 2.20 % from 10000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 57.00 % from 1000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 3.75 % from 4000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 5.50 % from 4000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 100.00 % from 10000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 37

Donated so far: 40.30 % from 3300 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 25

Donated so far: 5.30 % from 20000 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 3.20 % from 5000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 6.33 % from 6400 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 7.21 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 59.78 % from 2300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 17.19 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Donated so far: 10.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 55.71 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 51.75 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Success
Donated so far: 101.47 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 39

Donated so far: 0.00 % from 2700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 39.65 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 13.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 34.62 % from 1300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 90.91 % from 90000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 498

Donated so far: 0.00 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!