Donated so far: 0.50 % from 10000 лв.

remaining: 252 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 421.20 % from 5000 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 426

Donated so far: 56.52 % from 10000 лв.

remaining: 252 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 14.92 % from 4900 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 11.85 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 1.16 % from 10000 лв.

remaining: 156 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 43.32 % from 150000 лв.

remaining: 273 day(s)          Donor(s): 420

Donated so far: 3.33 % from 6000 лв.

remaining: 121 day(s)          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 141.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 78.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 13.28 % from 20000 лв.

remaining: 65 day(s)          Donor(s): 31

Donated so far: 11.99 % from 20000 лв.

remaining: 41 day(s)          Donor(s): 25

Donated so far: 51.67 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 1.90 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 2.40 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 6.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 2.80 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 105.15 % from 970 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 33.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 2.40 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 6.00 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Success
Donated so far: 200.00 % from 250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 13.72 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Success
Donated so far: 133.33 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 37.09 % from 100000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 44

Donated so far: 91.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 92.77 % from 6500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 54

Success
Donated so far: 103.64 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 2.58 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 187.13 % from 100000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2739

Donated so far: 0.40 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 3.52 % from 10000 лв.

remaining: 37 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 0.93 % from 15000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 8.17 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 1.95 % from 33000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Success
Donated so far: 100.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 17.53 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 45.75 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 29.50 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 10.00 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 7100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 6.80 % from 7500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 60.74 % from 1350 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 4.05 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 100.00 % from 3300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 47

Donated so far: 75.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 9.44 % from 1800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта