Donated so far: 12.50 % from 2000 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 13.00 % from 5000 лв.

remaining: 287 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 15.25 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 6.18 % from 5500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.33 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 5.00 % from 10000 лв.

remaining: 50 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 10.75 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 35.83 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Donated so far: 1.54 % from 1300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 14.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Success
Donated so far: 101.82 % from 550 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Success
Donated so far: 100.00 % from 3800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 32

Donated so far: 88.00 % from 875 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 56.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 50000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 151.00 % from 500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 20.24 % from 4200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Donated so far: 0.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 25.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!