Donated so far: 1.07 % from 7000 лв.

remaining: 54 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 5.47 % from 4664 лв.

remaining: 56 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 82.60 % from 10000 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 58

Donated so far: 12.04 % from 150000 лв.

remaining: 337 day(s)          Donor(s): 21

Donated so far: 1.00 % from 7500 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 85.60 % from 10000 лв.

remaining: 658 day(s)          Donor(s): 30

Donated so far: 4.00 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 32.80 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Success
Donated so far: 101.13 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Donated so far: 17.66 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 80.60 % from 5000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 30

Donated so far: 17.29 % from 20000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 10

Success
Donated so far: 103.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 52

Donated so far: 68.76 % from 9000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 25.92 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 11.32 % from 6250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 125.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 88.01 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 22

Donated so far: 21.80 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 24.62 % from 12000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 21.75 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 2.83 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Success
Donated so far: 119.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 26

Donated so far: 77.03 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Success
Donated so far: 101.11 % from 2700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 84.76 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 35

Success
Donated so far: 140.67 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 32

Success
Donated so far: 135.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Success
Donated so far: 147.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Success
Donated so far: 100.40 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 61

Donated so far: 38.04 % from 13000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 50

Success
Donated so far: 150.32 % from 5700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Success
Donated so far: 101.37 % from 4400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 62

Donated so far: 84.97 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 60.66 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Success
Donated so far: 100.00 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 100.83 % from 4200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Success
Donated so far: 109.60 % from 500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Success
Donated so far: 105.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 84.48 % from 2900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Success
Donated so far: 153.00 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Success
Donated so far: 100.00 % from 1092 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 49.07 % from 4500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 40

Donated so far: 34.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 7.70 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 68.20 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Success
Donated so far: 115.71 % from 700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 3.33 % from 1200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 120.00 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта