Donated so far: 87.34 % from 4700 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 41

Donated so far: 0.29 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 10.01 % from 15162 лв.

remaining: 50 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 74.96 % from 3850 лв.
Campaign closed          Donor(s): 34

Donated so far: 79.43 % from 3500 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 13

Success
Donated so far: 126.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 31

Donated so far: 56.63 % from 9800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 13.60 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Donated so far: 6.00 % from 12000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 120.00 % from 500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 51.23 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Success
Donated so far: 122.30 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 39.19 % from 8600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 37

Donated so far: 28.66 % from 5600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 8.60 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 42.79 % from 4800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 20.67 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 36.19 % from 6800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Success
Donated so far: 112.66 % from 790 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 196.80 % from 4900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 131

Donated so far: 16.47 % from 6850 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Success
Donated so far: 100.58 % from 2400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 53.63 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 34.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 89.87 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 90.33 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 21.20 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Success
Donated so far: 108.50 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 7.70 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 27.61 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Success
Donated so far: 147.89 % from 2460 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 22.06 % from 12500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 47

Success
Donated so far: 100.94 % from 1600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 49.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Success
Donated so far: 101.14 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 62

Donated so far: 24.57 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Success
Donated so far: 106.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Success
Donated so far: 114.95 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 52

Donated so far: 11.52 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 22

Donated so far: 15.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 118.75 % from 3200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 7.78 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 86.86 % from 700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 103.20 % from 5500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Donated so far: 63.10 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 65.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 70.08 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Success
Donated so far: 112.37 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 88

Donated so far: 55.98 % from 4200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 72.12 % from 3300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта