Donated so far: 28.29 % from 9000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Success
Donated so far: 100.14 % from 2200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 49

Donated so far: 11.67 % from 6000 лв.

remaining: 103 day(s)          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 100.00 % from 4200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 73

Success
Donated so far: 100.00 % from 420 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 23.13 % from 6010 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Success
Donated so far: 161.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 0.00 % from 4200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 116.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 68.81 % from 436 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Donated so far: 51.50 % from 5854 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Success
Donated so far: 132.44 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 45

Success
Donated so far: 132.47 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 75.00 % from 200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 15.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 0.02 % from 50000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 231.79 % from 1400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 48

Donated so far: 2.08 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 117.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 2.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 2100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 10.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 281.80 % from 456 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!