Donated so far: 6.84 % from 75000 лв.

remaining: 72 day(s)          Donor(s): 90

Donated so far: 8.80 % from 10000 лв.

remaining: 140 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 0.00 % from 1200 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 150000 лв.

remaining: 105 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 4600 лв.

remaining: 53 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 75.50 % from 1000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 27.83 % from 6000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 8.33 % from 1800 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 6000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 46.75 % from 4148 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 30

Donated so far: 52.14 % from 3500 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 3.79 % from 4746 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 7.49 % from 7000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 0.00 % from 7200 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 31.02 % from 25000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 47

Success
Donated so far: 100.00 % from 1300 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 16.80 % from 2500 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 30.56 % from 1800 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 8000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 4.05 % from 10000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 8.33 % from 6000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 1.00 % from 5000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 7.00 % from 10000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 2.78 % from 3600 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 7100 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 120.00 % from 350 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 0.00 % from 60000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 3600 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 3.33 % from 3000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 100.03 % from 3500 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 1.00 % from 20000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 6.80 % from 7500 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 4.54 % from 20000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 6.25 % from 4000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 2.20 % from 10000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 57.00 % from 1000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 3.75 % from 4000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 5.50 % from 4000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 100.00 % from 10000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 37

Donated so far: 40.30 % from 3300 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 25

Donated so far: 5.30 % from 20000 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 8.33 % from 12000 лв.

remaining: 113 day(s)          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 100.24 % from 1250 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 24.40 % from 40000 лв.

remaining: 107 day(s)          Donor(s): 92

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!