Donated so far: 5.00 % from 1000 лв.

remaining: 71 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.01 % from 70000 лв.

remaining: 172 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 63.00 % from 4500 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 38

Donated so far: 66.22 % from 6000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 70

Success
Donated so far: 111.38 % from 10000 лв.

remaining: 41 day(s)          Donor(s): 130

Donated so far: 15.10 % from 4800 лв.

remaining: 102 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 38.59 % from 10600 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 86

Donated so far: 69.14 % from 10000 лв.

remaining: 72 day(s)          Donor(s): 32

Success
Donated so far: 103.38 % from 4870 лв.
Campaign closed          Donor(s): 85

Donated so far: 0.00 % from 10320 лв.

remaining: 60 day(s)          Donor(s): 0

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!