Success
Donated so far: 100.62 % from 325 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 12

Success
Donated so far: 102.50 % from 400 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 207.00 % from 200 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 10

Success
Donated so far: 111.38 % from 10000 лв.

remaining: 41 day(s)          Donor(s): 130

Success
Donated so far: 100.00 % from 700 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 12

Success
Donated so far: 102.35 % from 2125 лв.
Campaign closed          Donor(s): 34

Success
Donated so far: 100.14 % from 2200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 49

Success
Donated so far: 104.73 % from 1650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Success
Donated so far: 136.67 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 39

Success
Donated so far: 100.00 % from 4200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 73

Success
Donated so far: 103.38 % from 4870 лв.
Campaign closed          Donor(s): 85

Success
Donated so far: 101.47 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 39

Success
Donated so far: 100.00 % from 420 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 121.67 % from 2100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 43

Success
Donated so far: 101.33 % from 980 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Success
Donated so far: 104.75 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 139.00 % from 500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Success
Donated so far: 100.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 110.21 % from 1400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 53

Success
Donated so far: 161.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Success
Donated so far: 108.57 % from 1400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 22

Success
Donated so far: 107.75 % from 2310 лв.
Campaign closed          Donor(s): 71

Success
Donated so far: 120.65 % from 920 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Success
Donated so far: 100.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 101.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Success
Donated so far: 116.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Success
Donated so far: 110.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Success
Donated so far: 148.90 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 108.75 % from 800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 31

Success
Donated so far: 106.50 % from 600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Success
Donated so far: 100.00 % from 600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 100.00 % from 1100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 22

Success
Donated so far: 102.56 % from 780 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Success
Donated so far: 112.50 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 37

Success
Donated so far: 117.27 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 67

Success
Donated so far: 107.50 % from 400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Success
Donated so far: 101.82 % from 550 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Success
Donated so far: 105.15 % from 1650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 50

Success
Donated so far: 134.79 % from 1630 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Success
Donated so far: 619.40 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 132.44 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 45

Success
Donated so far: 132.47 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Success
Donated so far: 425.00 % from 100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 100.00 % from 250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 100.00 % from 3800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 32

Success
Donated so far: 104.28 % from 1520 лв.
Campaign closed          Donor(s): 27

Success
Donated so far: 231.79 % from 1400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 48

Success
Donated so far: 136.56 % from 19500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 77

Success
Donated so far: 103.33 % from 600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Success
Donated so far: 217.18 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 26

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!