Donated so far: 0.00 % from 67000 лв.

remaining: 50 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 1200 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 7.20 % from 10000 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.

remaining: 53 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 2.10 % from 100000 лв.

remaining: 65 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 65.26 % from 9500 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 80

Donated so far: 2.37 % from 15000 лв.

remaining: 38 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 27700 лв.

remaining: 49 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 4.00 % from 7000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 73 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 18.11 % from 18000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 48

Donated so far: 0.13 % from 7500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 35.67 % from 1525 лв.

remaining: 53 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 9.40 % from 30000 лв.

remaining: 92 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 10.65 % from 10800 лв.

remaining: 67 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 66.67 % from 300 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 7.40 % from 5000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 3.23 % from 30000 лв.

remaining: 173 day(s)          Donor(s): 27

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 43.97 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 117

Donated so far: 2.22 % from 70000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 32.87 % from 100000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 37

Donated so far: 68.33 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 31.45 % from 2000 лв.

remaining: 47 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 82.86 % from 21000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 102

Donated so far: 0.00 % from 18000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 4.00 % from 10000 лв.

remaining: 142 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 10.00 % from 500 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 11.20 % from 10000 лв.

remaining: 143 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 14.00 % from 500 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 64.85 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 71

Donated so far: 91.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 45.60 % from 3000 лв.

remaining: 49 day(s)          Donor(s): 26

Donated so far: 33.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 0.00 % from 4800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 0.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 53.89 % from 9500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 35

Donated so far: 39.75 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 2.44 % from 20000 лв.

remaining: 115 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 1.77 % from 30000 лв.

remaining: 52 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 4.50 % from 3000 лв.

remaining: 53 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 0.31 % from 3200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 68.20 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 115.71 % from 700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 28.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 38.76 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 64

Donated so far: 73.61 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 86

Donated so far: 1.28 % from 7800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 2.04 % from 11300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта