Donated so far: 0.00 % from 1000 лв.

remaining: 73 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 6400 лв.

remaining: 72 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 12.50 % from 2000 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.01 % from 70000 лв.

remaining: 173 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 66.67 % from 300 лв.

remaining: 41 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 63.00 % from 4500 лв.

remaining: 13 day(s)          Donor(s): 38

Donated so far: 100.62 % from 325 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 0.00 % from 4746 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 66.22 % from 6000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 70

Donated so far: 0.00 % from 400 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 2.50 % from 4000 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 600 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 75.88 % from 4000 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 31

Donated so far: 102.50 % from 400 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 10.00 % from 4000 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 2.00 % from 6000 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 39.00 % from 1000 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 0.00 % from 400 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 1000 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 52.00 % from 2000 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 9.10 % from 2000 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 13.00 % from 5000 лв.

remaining: 288 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 13.61 % from 10000 лв.

remaining: 34 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 15.10 % from 4800 лв.

remaining: 103 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 30.95 % from 10600 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 79

Donated so far: 0.00 % from 5350 лв.

remaining: 117 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 59.78 % from 2300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 28.29 % from 9000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 0.05 % from 592000 лв.

remaining: 312 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 54.95 % from 10000 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 148

Donated so far: 77.54 % from 10000 лв.

remaining: 73 day(s)          Donor(s): 82

Donated so far: 2.29 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 8.16 % from 1470 лв.

remaining: 75 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 11.67 % from 6000 лв.

remaining: 104 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 1.00 % from 3500 лв.

remaining: 86 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 1.50 % from 20000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 41.66 % from 4800 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 23

Donated so far: 18.34 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 69.14 % from 10000 лв.

remaining: 73 day(s)          Donor(s): 32

Donated so far: 0.33 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 55.71 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 5.00 % from 10000 лв.

remaining: 51 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 28.81 % from 10000 лв.

remaining: 72 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 51.75 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Donated so far: 8.00 % from 1000 лв.

remaining: 70 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 1.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 135.00 % from 200 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 63.38 % from 4200 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 90.00 % from 400 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 7

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!