Donated so far: 0.00 % from 1500 лв.

remaining: 68 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 1.95 % from 5120 лв.

remaining: 38 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.50 % from 10000 лв.

remaining: 251 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 15.80 % from 5000 лв.

remaining: 38 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 39 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 14.92 % from 4900 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 32.10 % from 5000 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 17.40 % from 5000 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 7.50 % from 5000 лв.

remaining: 13 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 1.16 % from 10000 лв.

remaining: 155 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 43.32 % from 150000 лв.

remaining: 272 day(s)          Donor(s): 420

Donated so far: 3.33 % from 6000 лв.

remaining: 120 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 62.45 % from 4000 лв.

remaining: 69 day(s)          Donor(s): 57

Donated so far: 15.85 % from 30000 лв.

remaining: 66 day(s)          Donor(s): 59

Donated so far: 13.28 % from 20000 лв.

remaining: 64 day(s)          Donor(s): 31

Donated so far: 1.00 % from 24000 лв.

remaining: 361 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 75.29 % from 4000 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 26

Donated so far: 0.32 % from 27700 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 25.44 % from 30000 лв.

remaining: 159 day(s)          Donor(s): 152

Donated so far: 12.27 % from 4000 лв.

remaining: 44 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 57.74 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 2.58 % from 70000 лв.

remaining: 343 day(s)          Donor(s): 21

Donated so far: 13.35 % from 6000 лв.

remaining: 68 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 11.99 % from 20000 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 25

Donated so far: 1.53 % from 40000 лв.

remaining: 189 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 5.00 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 14.59 % from 11650 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 6.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 35.00 % from 10800 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 75.38 % from 20000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 170

Donated so far: 54.20 % from 5000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 23.50 % from 3000 лв.

remaining: 129 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 3.52 % from 10000 лв.

remaining: 36 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 0.93 % from 15000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 56.05 % from 4050 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 52.75 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 55.25 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта