Donated so far: 5.00 % from 1000 лв.

remaining: 71 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 6400 лв.

remaining: 71 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 12.50 % from 2000 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.01 % from 70000 лв.

remaining: 172 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 66.67 % from 300 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 63.00 % from 4500 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 38

Success
Donated so far: 100.62 % from 325 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 0.00 % from 4746 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 66.22 % from 6000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 70

Donated so far: 0.00 % from 400 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 2.50 % from 4000 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 600 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 78.63 % from 4000 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 35

Success
Donated so far: 102.50 % from 400 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 25.00 % from 4000 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 2.00 % from 6000 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 39.00 % from 1000 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 0.00 % from 400 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 1000 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 52.00 % from 2000 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 207.00 % from 200 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 9.10 % from 2000 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 111.38 % from 10000 лв.

remaining: 41 day(s)          Donor(s): 130

Donated so far: 13.00 % from 5000 лв.

remaining: 287 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 64.88 % from 4000 лв.

remaining: 70 day(s)          Donor(s): 22

Success
Donated so far: 100.00 % from 700 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 13.61 % from 10000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 15.10 % from 4800 лв.

remaining: 102 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 7.21 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 38.59 % from 10600 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 86

Donated so far: 0.00 % from 5350 лв.

remaining: 116 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 59.78 % from 2300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 28.29 % from 9000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 0.05 % from 592000 лв.

remaining: 311 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 54.95 % from 10000 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 148

Success
Donated so far: 102.35 % from 2125 лв.
Campaign closed          Donor(s): 34

Donated so far: 77.54 % from 10000 лв.

remaining: 72 day(s)          Donor(s): 82

Donated so far: 2.29 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 100.14 % from 2200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 49

Donated so far: 35.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 8.16 % from 1470 лв.

remaining: 74 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 18.79 % from 1490 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 71.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Donated so far: 17.19 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Success
Donated so far: 104.73 % from 1650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 11.67 % from 6000 лв.

remaining: 103 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 1.00 % from 3500 лв.

remaining: 85 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 14.70 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Donated so far: 1.50 % from 20000 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 3

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!