Donated so far: 18.39 % from 36000 лв.

remaining: 95 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 214 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 9800 лв.

remaining: 63 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 5160 лв.

remaining: 49 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 1100 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 22.85 % from 5850 лв.

remaining: 35 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 0.00 % from 18000 лв.

remaining: 310 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 7.03 % from 7967 лв.

remaining: 94 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.82 % from 11000 лв.

remaining: 310 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 74.75 % from 196000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 827

Donated so far: 4.50 % from 26000 лв.

remaining: 62 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 3.27 % from 4900 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 88 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 2.50 % from 2000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 12.93 % from 15000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 23

Donated so far: 104.60 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 1.79 % from 4000 лв.

remaining: 309 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 20.15 % from 2000 лв.

remaining: 309 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 50.00 % from 5000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 0.00 % from 4800 лв.

remaining: 34 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 7.03 % from 3000 лв.

remaining: 34 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 6.25 % from 8000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 4.14 % from 14000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 37.00 % from 30000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 72

Donated so far: 7.78 % from 9000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.04 % from 12000 лв.

remaining: 93 day(s)          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 118.88 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Donated so far: 47.92 % from 5000 лв.

remaining: 69 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 0.00 % from 155000 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 316 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 6.38 % from 100000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 52

Donated so far: 53.54 % from 4000 лв.

remaining: 95 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 35.10 % from 3000 лв.

remaining: 217 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 116.63 % from 80000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 39

Donated so far: 50.50 % from 10000 лв.

remaining: 248 day(s)          Donor(s): 35

Donated so far: 46.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 10.48 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 32

Donated so far: 18.18 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 22.34 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 6.84 % from 19000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 75.09 % from 10000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 71

Donated so far: 13.53 % from 10000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 21

Donated so far: 38.17 % from 25000 лв.

remaining: 64 day(s)          Donor(s): 33

Donated so far: 94.20 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 68.74 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 45

Donated so far: 112.70 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Donated so far: 73.08 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 81.40 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 87.32 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта