Donated so far: 0.60 % from 10000 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 3405 лв.

remaining: 70 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 270 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 59.59 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Donated so far: 0.60 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 0.56 % from 18000 лв.

remaining: 136 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 2.14 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 4.29 % from 14000 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 0.00 % from 4500 лв.

remaining: 70 day(s)          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 146.30 % from 3000 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 48

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 1.11 % from 63000 лв.

remaining: 160 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 1.55 % from 5160 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 33.58 % from 12360 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 126.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 31

Donated so far: 3.84 % from 5994 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 258 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.67 % from 15000 лв.

remaining: 70 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 20.54 % from 5600 лв.

remaining: 39 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.83 % from 3600 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 41.67 % from 600 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 11.41 % from 90000 лв.

remaining: 16 day(s)          Donor(s): 111

Donated so far: 11.36 % from 3000 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 4.58 % from 4800 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 7.25 % from 4900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 23.38 % from 46586 лв.

remaining: 146 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 23.51 % from 10000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 7.78 % from 9000 лв.

remaining: 45 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.80 % from 30000 лв.

remaining: 193 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 1.00 % from 5000 лв.

remaining: 179 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 6.25 % from 8000 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 39.83 % from 30000 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 76

Donated so far: 13.00 % from 6500 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 56.63 % from 9800 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 8.17 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 6.10 % from 5000 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 2.93 % from 15000 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 75.61 % from 196000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 838

Donated so far: 16.50 % from 2000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 100.00 % from 3000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 18.39 % from 36000 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 0.40 % from 5000 лв.

remaining: 159 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 7.27 % from 1100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 14.31 % from 5850 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 1.67 % from 18000 лв.

remaining: 254 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 7.03 % from 7967 лв.

remaining: 39 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 8.05 % from 11000 лв.

remaining: 254 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта