Success
Donated so far: 100.00 % from 3680 лв.
Campaign closed          Donor(s): 52

Donated so far: 4.00 % from 2500 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 15.33 % from 1500 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 70.04 % from 10000 лв.

remaining: 296 day(s)          Donor(s): 56

Donated so far: 18.58 % from 4000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 43.00 % from 2500 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 21

Donated so far: 57.44 % from 2810 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 25.83 % from 3000 лв.

remaining: 80 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.

remaining: 287 day(s)          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 150.00 % from 250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 61.25 % from 2000 лв.

remaining: 45 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 2.80 % from 5000 лв.

remaining: 56 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 64.39 % from 3300 лв.

remaining: 16 day(s)          Donor(s): 38

Donated so far: 30.10 % from 2900 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 4.98 % from 5120 лв.

remaining: 46 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 3.13 % from 4000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 93.88 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 194

Donated so far: 72.74 % from 5000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 67

Donated so far: 11.30 % from 10000 лв.

remaining: 296 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 1.14 % from 7000 лв.

remaining: 49 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 68.00 % from 2000 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 29

Donated so far: 24.07 % from 5400 лв.

remaining: 51 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 112.90 % from 620 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 5.00 % from 5000 лв.

remaining: 202 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 1.17 % from 6000 лв.

remaining: 44 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 22.23 % from 4000 лв.

remaining: 60 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 65.67 % from 4500 лв.

remaining: 110 day(s)          Donor(s): 47

Donated so far: 114.00 % from 750 лв.

remaining: 189 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 7.50 % from 4000 лв.

remaining: 296 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 31.43 % from 630 лв.

remaining: 50 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 5.00 % from 20000 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 0.27 % from 26000 лв.

remaining: 82 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 8.57 % from 9800 лв.

remaining: 110 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 74.85 % from 6500 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 79

Donated so far: 36.85 % from 10800 лв.

remaining: 112 day(s)          Donor(s): 23

Donated so far: 42.40 % from 5000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 52

Success
Donated so far: 112.37 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 88

Success
Donated so far: 100.00 % from 535 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 5.95 % from 26700 лв.

remaining: 184 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 59.60 % from 3000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 50.00 % from 1200 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 14.67 % from 1500 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 180.00 % from 1400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 44

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 450.20 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 437

Donated so far: 82.02 % from 10000 лв.

remaining: 203 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 14.92 % from 4900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 112.13 % from 8900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 55.98 % from 4200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 34.40 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта