Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 6000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 20000 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 1000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 10.00 % from 1000 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 8000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.10 % from 10000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.14 % from 7000 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 15.77 % from 1300 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 22.28 % from 40000 лв.

remaining: 129 day(s)          Donor(s): 81

Donated so far: 0.00 % from 60000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 4.14 % from 3500 лв.

remaining: 53 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 3500 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 20000 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 8.33 % from 6000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 8.00 % from 25000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 0.00 % from 7100 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 18.85 % from 4000 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 1.00 % from 20000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 18000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 37.94 % from 10320 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 38

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 5.71 % from 350 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 7500 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 3600 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 1800 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 2.50 % from 4000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 2.70 % from 10000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 3600 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 6.00 % from 2500 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.04 % from 70000 лв.

remaining: 52 day(s)          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 100.65 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 58

Donated so far: 0.71 % from 7000 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 27.73 % from 20000 лв.

remaining: 78 day(s)          Donor(s): 75

Donated so far: 44.58 % from 4148 лв.

remaining: 37 day(s)          Donor(s): 28

Donated so far: 90.77 % from 10600 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 109

Success
Donated so far: 100.00 % from 700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 28.29 % from 9000 лв.

remaining: 46 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 41.66 % from 4800 лв.

remaining: 76 day(s)          Donor(s): 23

Success
Donated so far: 110.48 % from 12000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 149

Donated so far: 5.00 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 3.20 % from 5000 лв.

remaining: 45 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 20000 лв.

remaining: 44 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 3.20 % from 6400 лв.

remaining: 44 day(s)          Donor(s): 4

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!