Donated so far: 1.00 % from 6500 лв.

remaining: 123 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 3500 лв.

remaining: 90 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 37.03 % from 20000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 52

Donated so far: 19.80 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 55.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Donated so far: 5.15 % from 2000 лв.

remaining: 91 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 43.23 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 53

Donated so far: 90.83 % from 22000 лв.

remaining: 86 day(s)          Donor(s): 79

Donated so far: 13.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 6.40 % from 5000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 92.82 % from 6000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 94

Donated so far: 61.17 % from 10000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 14.02 % from 50000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 36

Donated so far: 0.72 % from 9750 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 5.78 % from 5160 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 21.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 0.30 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 31.81 % from 25000 лв.

remaining: 56 day(s)          Donor(s): 18

Success
Donated so far: 148.20 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Success
Donated so far: 101.49 % from 150000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 584

Donated so far: 57.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Success
Donated so far: 125.66 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 35

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 11.47 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 121.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 19.20 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 1.85 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 9.33 % from 4800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 101.70 % from 4300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 60

Success
Donated so far: 100.00 % from 945 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 31.80 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 183.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Donated so far: 10.83 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 2.89 % from 18000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 57.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 36.23 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Donated so far: 0.37 % from 60000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Success
Donated so far: 104.53 % from 4500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 42

Donated so far: 58.41 % from 630 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 79.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 35

Donated so far: 7.98 % from 26000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 0.00 % from 1600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 0.56 % from 12400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 24.08 % from 3650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 7.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 150.00 % from 250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 90.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 39

Success
Donated so far: 100.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 8.03 % from 26700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Success
Donated so far: 124.60 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 26

Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта