Donated so far: 0.00 % from 2100 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 3.62 % from 15000 лв.

remaining: 59 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 19.79 % from 4000 лв.

remaining: 212 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 0.10 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 0.10 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 0.10 % from 20000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 18.06 % from 36000 лв.

remaining: 85 day(s)          Donor(s): 52

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 48.90 % from 4744 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 6.01 % from 31000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 19.60 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 9.98 % from 60000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 11.76 % from 1700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 10.77 % from 3250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 24.26 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 10.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 106.45 % from 2790 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 50.40 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 20.48 % from 4800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 7.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 56.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Success
Donated so far: 100.00 % from 800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 100.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 28.02 % from 5100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 27

Donated so far: 1.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 21.60 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 22

Donated so far: 60.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 7.75 % from 7940 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 1.08 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 1.29 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 2650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 13.49 % from 5500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Success
Donated so far: 120.33 % from 4500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 36

Success
Donated so far: 100.00 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 77

Donated so far: 5.00 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 59.40 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 36

Donated so far: 1.14 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 93.83 % from 4700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 36

Donated so far: 1.69 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 74.83 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 36

Donated so far: 58.13 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 31

Donated so far: 7.70 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 0.13 % from 7500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 100.00 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 23.83 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 3.00 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 100.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 11.75 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта