Donated so far: 34.25 % from 4000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 14

Success
Donated so far: 121.05 % from 40000 лв.

remaining: 113 day(s)          Donor(s): 218

Donated so far: 9.54 % from 15000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 19.75 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 38

Success
Donated so far: 100.00 % from 1000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 2.06 % from 10000 лв.

remaining: 45 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 2.20 % from 50000 лв.

remaining: 206 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.17 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 4.43 % from 4650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 302.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 4.52 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 51.19 % from 8000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 27

Donated so far: 4.73 % from 33920 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Donated so far: 56.43 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 33.98 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 88.42 % from 11000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 60

Donated so far: 100.00 % from 360 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 27.72 % from 4600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 74.12 % from 3400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 6.86 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 50.11 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 5.25 % from 9750 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Success
Donated so far: 131.04 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Donated so far: 29.60 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 28.00 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 25.60 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Success
Donated so far: 110.94 % from 640 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 12.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 3.24 % from 36000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 6.54 % from 2600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 100.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 41

Donated so far: 31.90 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Success
Donated so far: 100.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 76.63 % from 950 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 51.13 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 22

Success
Donated so far: 100.00 % from 800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Success
Donated so far: 111.25 % from 1600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 56.79 % from 7800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 59

Donated so far: 6.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 100.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 15.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 41.89 % from 900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 45.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 77.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 103.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 1.28 % from 7800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 42.42 % from 3300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 1.04 % from 313337 лв.
Campaign closed          Donor(s): 40

Donated so far: 4.61 % from 18000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта