Donated so far: 87.29 % from 60000 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 25

Donated so far: 11.45 % from 10000 лв.

remaining: 13 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 0.43 % from 25000 лв.

remaining: 85 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 40.38 % from 50000 лв.

remaining: 57 day(s)          Donor(s): 93

Donated so far: 16.74 % from 300000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 46

Donated so far: 1.64 % from 50000 лв.

remaining: 182 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 82.16 % from 200000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 393

Donated so far: 30.70 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 44

Donated so far: 9.50 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 65.29 % from 35000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 187

Donated so far: 28.18 % from 1700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 21.52 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 0.69 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 4.40 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 43.97 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 117

Donated so far: 64.85 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 71

Donated so far: 53.89 % from 9500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 35

Success
Donated so far: 117.05 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 166

Donated so far: 1.77 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 2.04 % from 11300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 0.18 % from 22400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 108.73 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 100

Donated so far: 10.30 % from 1650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 0.27 % from 84250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 77.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 0.74 % from 55000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 97.20 % from 230000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 89

Donated so far: 0.00 % from 1000000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 66.70 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Success
Donated so far: 187.70 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 86

Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта