Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 1.18 % from 4664 лв.

remaining: 61 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 90 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 68.45 % from 10000 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 48

Donated so far: 2.50 % from 4000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.04 % from 25000 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 3.58 % from 26000 лв.

remaining: 144 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 0.15 % from 10000 лв.

remaining: 47 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.95 % from 8000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.70 % from 5000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 1.07 % from 7000 лв.

remaining: 60 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.13 % from 7967 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 1.47 % from 15000 лв.

remaining: 62 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 3.13 % from 4800 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 41.08 % from 6000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 21

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 9.87 % from 15000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 13 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 5.71 % from 7000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 3.20 % from 5000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 7.39 % from 15000 лв.

remaining: 212 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 72.51 % from 50000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 299

Donated so far: 36.78 % from 196000 лв.

remaining: 62 day(s)          Donor(s): 376

Donated so far: 13.33 % from 3000 лв.

remaining: 51 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 2.78 % from 12600 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 18.00 % from 2500 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 19.71 % from 8600 лв.

remaining: 38 day(s)          Donor(s): 28

Donated so far: 10.80 % from 5600 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 3500 лв.

remaining: 82 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 10.74 % from 10000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 4.00 % from 5000 лв.

remaining: 396 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 6.00 % from 5000 лв.

remaining: 396 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 60.87 % from 15000 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 0.42 % from 165000 лв.

remaining: 151 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 12.04 % from 150000 лв.

remaining: 342 day(s)          Donor(s): 21

Donated so far: 65.78 % from 10000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 66

Donated so far: 3.21 % from 50000 лв.

remaining: 110 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 59.37 % from 3000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 34

Donated so far: 8.60 % from 2500 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 21.88 % from 4000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 4.40 % from 5000 лв.

remaining: 36 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 23.16 % from 950 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 31.45 % from 1590 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 0.00 % from 40000 лв.

remaining: 330 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 85.06 % from 1700 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 9

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта