Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 212 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.15 % from 20000 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 1.91 % from 6500 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 25.26 % from 100000 лв.

remaining: 90 day(s)          Donor(s): 285

Donated so far: 4.74 % from 6250 лв.

remaining: 95 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 87.22 % from 60000 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 23

Donated so far: 7.95 % from 10000 лв.

remaining: 16 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 9.27 % from 3000 лв.

remaining: 62 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 51.46 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 0.43 % from 25000 лв.

remaining: 88 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.83 % from 12000 лв.

remaining: 106 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 20.00 % from 1500 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 24.18 % from 20000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 50

Donated so far: 24.57 % from 3500 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 40.28 % from 50000 лв.

remaining: 60 day(s)          Donor(s): 92

Donated so far: 26.80 % from 2000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 46.31 % from 10000 лв.

remaining: 95 day(s)          Donor(s): 28

Donated so far: 16.40 % from 300000 лв.

remaining: 36 day(s)          Donor(s): 45

Donated so far: 35.02 % from 2250 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 10.77 % from 3250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 14.00 % from 1500 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 27.72 % from 4600 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 54.30 % from 1000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 14.89 % from 20000 лв.

remaining: 35 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 9.25 % from 7500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 19.80 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 1.64 % from 50000 лв.

remaining: 185 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 72.29 % from 11000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 46

Donated so far: 82.16 % from 200000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 393

Donated so far: 4.47 % from 6000 лв.

remaining: 47 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 11.04 % from 9000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 2.31 % from 6500 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 74.12 % from 3400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 55.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Donated so far: 2.00 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 5.15 % from 2000 лв.

remaining: 94 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 6.28 % from 20000 лв.

remaining: 61 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 43.23 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 53

Donated so far: 1.62 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 24.26 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 105 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 10.28 % from 10000 лв.

remaining: 99 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 84.06 % from 750000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 310

Donated so far: 83.76 % from 10800 лв.

remaining: 95 day(s)          Donor(s): 49

Donated so far: 74.17 % from 100000 лв.

remaining: 34 day(s)          Donor(s): 297

Donated so far: 56.95 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 105

Donated so far: 25.10 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 30

Donated so far: 90.83 % from 22000 лв.

remaining: 89 day(s)          Donor(s): 79

Donated so far: 10.27 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 13.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта