Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 57 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 1.17 % from 3000 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 1400 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 30.00 % from 300 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 43.61 % from 30000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 115

Donated so far: 2.22 % from 70000 лв.

remaining: 53 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 9.32 % from 100000 лв.

remaining: 64 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 0.00 % from 300 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 7.50 % from 2000 лв.

remaining: 80 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 82.86 % from 21000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 102

Donated so far: 9.89 % from 18000 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 31

Donated so far: 0.00 % from 18000 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 6.58 % from 9500 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 175 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 500 лв.

remaining: 61 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 10.20 % from 10000 лв.

remaining: 176 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 4.00 % from 500 лв.

remaining: 63 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 64.85 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 71

Donated so far: 91.50 % from 1000 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 34.00 % from 3000 лв.

remaining: 82 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 33.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 4.70 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 0.00 % from 4800 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.50 % from 2000 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 53.89 % from 9500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 35

Donated so far: 39.75 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 1.64 % from 20000 лв.

remaining: 148 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 1.77 % from 30000 лв.

remaining: 85 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 4.50 % from 3000 лв.

remaining: 86 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 0.31 % from 3200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 68.20 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 101.75 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 44

Donated so far: 115.71 % from 700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 28.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 38.76 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 64

Donated so far: 73.61 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 86

Donated so far: 1.28 % from 7800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 48.50 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 47

Donated so far: 2.04 % from 11300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 56.40 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 23.53 % from 10000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 23

Donated so far: 0.18 % from 22400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 60.62 % from 8570 лв.
Campaign closed          Donor(s): 103

Donated so far: 2.58 % from 6000 лв.

remaining: 177 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 9.45 % from 11000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 54.18 % from 50000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 32

Donated so far: 12.60 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 103.07 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 68

Donated so far: 75.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта