Donated so far: 8.00 % from 60000 лв.

remaining: 62 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 12.08 % from 4000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 90 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 89 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 8.81 % from 1590 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 100000 лв.

remaining: 95 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 2.67 % from 1500 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 56.98 % from 10000 лв.

remaining: 61 day(s)          Donor(s): 57

Donated so far: 40.00 % from 1000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 443 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 8000 лв.

remaining: 124 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 87.60 % from 3000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 42.79 % from 4800 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 8.16 % from 19000 лв.

remaining: 93 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 87.17 % from 6000 лв.

remaining: 89 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 20.15 % from 2000 лв.

remaining: 89 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 1.10 % from 6500 лв.

remaining: 89 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 2.22 % from 9000 лв.

remaining: 93 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 26.20 % from 10000 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 2.86 % from 7000 лв.

remaining: 93 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 12.86 % from 4900 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 18.61 % from 50000 лв.

remaining: 50 day(s)          Donor(s): 130

Donated so far: 0.00 % from 7500 лв.

remaining: 91 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 36.03 % from 3000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 8.00 % from 12000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 14.96 % from 30000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 59

Donated so far: 83.47 % from 4500 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 0.00 % from 155000 лв.

remaining: 160 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 11.72 % from 2900 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 70.00 % from 10000 лв.

remaining: 726 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 0.67 % from 15000 лв.

remaining: 124 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 1.00 % from 10000 лв.

remaining: 80 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 3.21 % from 50000 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 4.03 % from 30000 лв.

remaining: 90 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 70.57 % from 235000 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 31

Donated so far: 4.73 % from 15000 лв.

remaining: 87 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 10.78 % from 10000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 0.06 % from 100000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 10.03 % from 60000 лв.

remaining: 92 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 67.00 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 24

Donated so far: 51.04 % from 4000 лв.

remaining: 90 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 3.04 % from 50000 лв.

remaining: 84 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 33.25 % from 10000 лв.

remaining: 182 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 1.77 % from 11200 лв.

remaining: 79 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 4.87 % from 15000 лв.

remaining: 88 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 0.14 % from 165000 лв.

remaining: 92 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 27.79 % from 25000 лв.

remaining: 91 day(s)          Donor(s): 23

Donated so far: 6.34 % from 20000 лв.

remaining: 121 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 2.31 % from 10000 лв.

remaining: 133 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 35.80 % from 5000 лв.

remaining: 92 day(s)          Donor(s): 25

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта