Donated so far: 5.00 % from 6000 лв.

remaining: 194 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 20.00 % from 5000 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 15.19 % from 3000 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 4.58 % from 4800 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 3405 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 4500 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 55.61 % from 3850 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 23

Donated so far: 8.00 % from 5000 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 18.50 % from 2000 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.15 % from 20000 лв.

remaining: 35 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 20000 лв.

remaining: 256 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 25.87 % from 4600 лв.

remaining: 41 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 11.50 % from 10000 лв.

remaining: 72 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 7.14 % from 3500 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 2.80 % from 7500 лв.

remaining: 71 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 4.00 % from 5000 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.29 % from 7000 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 22900 лв.

remaining: 80 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 21.14 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 0.83 % from 18000 лв.

remaining: 107 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 90.52 % from 10000 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 58

Donated so far: 0.40 % from 10000 лв.

remaining: 242 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 59.59 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Donated so far: 2.14 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 5.00 % from 14000 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 165.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 60

Donated so far: 6.03 % from 63000 лв.

remaining: 132 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 1.55 % from 5160 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 33.58 % from 12360 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 126.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 31

Donated so far: 5.17 % from 5994 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 230 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.67 % from 15000 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 0.83 % from 3600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 41.67 % from 600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 11.44 % from 90000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 111

Donated so far: 7.25 % from 4900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 23.96 % from 46586 лв.

remaining: 118 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 23.51 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 10.00 % from 9000 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 1.13 % from 30000 лв.

remaining: 165 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 1.00 % from 5000 лв.

remaining: 151 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 6.25 % from 8000 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 40.76 % from 30000 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 76

Donated so far: 13.77 % from 6500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 56.63 % from 9800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 8.17 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 6.10 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 2.93 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта