Donated so far: 16.67 % from 3000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 16.67 % from 3000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 37.89 % from 40000 лв.

remaining: 81 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 16.67 % from 3000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 11.25 % from 2000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 16.67 % from 3000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.22 % from 89000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 1.00 % from 60000 лв.

remaining: 177 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 68.80 % from 10000 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 35

Donated so far: 12.80 % from 5000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 26.60 % from 5000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 6.60 % from 10000 лв.

remaining: 263 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 6.67 % from 3000 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 20.60 % from 10000 лв.

remaining: 83 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 50.95 % from 3700 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 42.94 % from 8000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 53.22 % from 100000 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 460

Donated so far: 10.29 % from 170000 лв.

remaining: 36 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 4.67 % from 6000 лв.

remaining: 113 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 4.15 % from 10000 лв.

remaining: 38 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 11.70 % from 6000 лв.

remaining: 38 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 46.23 % from 10000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 21

Donated so far: 6.00 % from 2500 лв.

remaining: 174 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 19.51 % from 3500 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 11.20 % from 5000 лв.

remaining: 82 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 2.99 % from 33920 лв.

remaining: 55 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 31.33 % from 3000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 9

Success
Donated so far: 118.47 % from 30000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 2.00 % from 5000 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.

remaining: 389 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 46.17 % from 3000 лв.

remaining: 53 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 32.67 % from 6000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 0.55 % from 100000 лв.

remaining: 385 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 15.00 % from 5000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 32.97 % from 3500 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 33.51 % from 3500 лв.

remaining: 55 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 30.16 % from 17000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 59

Donated so far: 11.58 % from 6000 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 119.81 % from 5300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Success
Donated so far: 121.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 55.93 % from 3000 лв.

remaining: 53 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 43.83 % from 25000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 23

Donated so far: 11.76 % from 1700 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 1.14 % from 7000 лв.

remaining: 172 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 7.20 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 0.00 % from 30000 лв.

remaining: 53 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 1.20 % from 9000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 72.17 % from 3000 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 5.70 % from 10000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 2.70 % from 4000 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 1

Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта