Donated so far: 0.00 % from 3250 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.77 % from 6500 лв.

remaining: 63 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 9.38 % from 9000 лв.

remaining: 48 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 74.12 % from 3400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 21.80 % from 2000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 45.50 % from 2000 лв.

remaining: 16 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 2.00 % from 6000 лв.

remaining: 16 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 25.24 % from 2250 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 5.15 % from 2000 лв.

remaining: 138 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 11.54 % from 20000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 5.65 % from 20000 лв.

remaining: 105 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 43.23 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 53

Success
Donated so far: 147.89 % from 2460 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Success
Donated so far: 102.00 % from 4500 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 23

Donated so far: 1.62 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 24.26 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 149 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 4.30 % from 10000 лв.

remaining: 143 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 84.06 % from 750000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 310

Donated so far: 82.74 % from 10800 лв.

remaining: 139 day(s)          Donor(s): 48

Donated so far: 72.69 % from 100000 лв.

remaining: 78 day(s)          Donor(s): 294

Donated so far: 81.94 % from 200000 лв.

remaining: 78 day(s)          Donor(s): 393

Donated so far: 56.95 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 105

Donated so far: 25.10 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 30

Donated so far: 89.92 % from 22000 лв.

remaining: 133 day(s)          Donor(s): 78

Donated so far: 10.27 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 6.67 % from 3000 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 9.27 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 6.86 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 7.66 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 22.06 % from 12500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 47

Donated so far: 6.45 % from 5810 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 34.06 % from 40000 лв.

remaining: 138 day(s)          Donor(s): 107

Donated so far: 6.40 % from 5000 лв.

remaining: 78 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 10.00 % from 5000 лв.

remaining: 78 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 92.82 % from 6000 лв.

remaining: 47 day(s)          Donor(s): 94

Donated so far: 61.17 % from 10000 лв.

remaining: 47 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 15.83 % from 20000 лв.

remaining: 78 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 43.25 % from 11000 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 35

Donated so far: 107.69 % from 1300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 14.02 % from 50000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 36

Donated so far: 1.00 % from 6500 лв.

remaining: 45 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 1.14 % from 7000 лв.

remaining: 43 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 54.88 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 37

Donated so far: 21.75 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 4.20 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 0.72 % from 9750 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 50.11 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 37.60 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 54

Success
Donated so far: 106.45 % from 2790 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта