Donated so far: 0.00 % from 1600 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.40 % from 20000 лв.

remaining: 56 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 11.94 % from 10000 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 2.00 % from 5000 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 2.14 % from 14000 лв.

remaining: 56 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 89.02 % from 4500 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 32.13 % from 30000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 63

Donated so far: 5.00 % from 4000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 36.70 % from 3000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 0.00 % from 8000 лв.

remaining: 57 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 6.40 % from 5000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 2.22 % from 9000 лв.

remaining: 57 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 85.06 % from 1700 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 59.80 % from 80000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 25

Donated so far: 1.07 % from 7000 лв.

remaining: 54 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 2.60 % from 5000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 5.47 % from 4664 лв.

remaining: 56 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 3.00 % from 5000 лв.

remaining: 85 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 80.00 % from 10000 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 57

Donated so far: 2.50 % from 4000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 4.00 % from 5000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.04 % from 25000 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 3.77 % from 26000 лв.

remaining: 139 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 3.45 % from 10000 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 0.95 % from 8000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.70 % from 5000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.13 % from 7967 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 2.53 % from 15000 лв.

remaining: 57 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 3.13 % from 4800 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 46.08 % from 6000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 23

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 9.87 % from 15000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 5.71 % from 7000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 3.20 % from 5000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 7.39 % from 15000 лв.

remaining: 207 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 72.51 % from 50000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 299

Donated so far: 40.63 % from 196000 лв.

remaining: 57 day(s)          Donor(s): 405

Donated so far: 33.33 % from 3000 лв.

remaining: 46 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 2.78 % from 12600 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 18.00 % from 2500 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 24.77 % from 8600 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 31

Donated so far: 10.80 % from 5600 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 3500 лв.

remaining: 77 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 6.20 % from 5000 лв.

remaining: 391 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 6.00 % from 5000 лв.

remaining: 391 day(s)          Donor(s): 1

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта