Donated so far: 10.94 % from 10000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 2.14 % from 14000 лв.

remaining: 58 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 89.02 % from 4500 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 32.13 % from 30000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 63

Donated so far: 5.00 % from 4000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 36.70 % from 3000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 0.00 % from 8000 лв.

remaining: 59 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 4.40 % from 5000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 2.22 % from 9000 лв.

remaining: 59 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 85.06 % from 1700 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 58.13 % from 80000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 23

Donated so far: 1.07 % from 7000 лв.

remaining: 56 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 1.60 % from 5000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 2.25 % from 4664 лв.

remaining: 58 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 2.00 % from 5000 лв.

remaining: 87 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 76.50 % from 10000 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 54

Donated so far: 2.50 % from 4000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 4.00 % from 5000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.04 % from 25000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 3.77 % from 26000 лв.

remaining: 141 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 0.65 % from 10000 лв.

remaining: 44 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.95 % from 8000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.70 % from 5000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.13 % from 7967 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 2.53 % from 15000 лв.

remaining: 59 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 3.13 % from 4800 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 46.08 % from 6000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 23

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 9.87 % from 15000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 5.71 % from 7000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 3.20 % from 5000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 7.39 % from 15000 лв.

remaining: 209 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 72.51 % from 50000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 299

Donated so far: 40.58 % from 196000 лв.

remaining: 59 day(s)          Donor(s): 400

Donated so far: 13.33 % from 3000 лв.

remaining: 48 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 2.78 % from 12600 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 18.00 % from 2500 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 24.77 % from 8600 лв.

remaining: 35 day(s)          Donor(s): 31

Donated so far: 10.80 % from 5600 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 3500 лв.

remaining: 79 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 6.20 % from 5000 лв.

remaining: 393 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 6.00 % from 5000 лв.

remaining: 393 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 60.87 % from 15000 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 0.42 % from 165000 лв.

remaining: 148 day(s)          Donor(s): 8

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта