Success
Donated so far: 110.64 % from 1250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 97.95 % from 3360 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 49

Donated so far: 41.87 % from 4800 лв.

remaining: 123 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 24.88 % from 10900 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 38

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 61 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 60 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 4746 лв.

remaining: 58 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 1.30 % from 20000 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 0.07 % from 15000 лв.

remaining: 347 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 2.17 % from 3000 лв.

remaining: 94 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 69.75 % from 2000 лв.

remaining: 61 day(s)          Donor(s): 23

Donated so far: 5.95 % from 10000 лв.

remaining: 93 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 13.82 % from 4220 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 2.60 % from 25000 лв.

remaining: 59 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 7.70 % from 20000 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 12

Success
Donated so far: 103.38 % from 4870 лв.
Campaign closed          Donor(s): 85

Donated so far: 6.85 % from 4600 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 13.33 % from 150 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 0.23 % from 313337 лв.

remaining: 308 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 10.13 % from 46000 лв.

remaining: 117 day(s)          Donor(s): 125

Success
Donated so far: 113.94 % from 35000 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 173

Donated so far: 8.17 % from 3000 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 1.89 % from 33000 лв.

remaining: 122 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 79.54 % from 10000 лв.

remaining: 185 day(s)          Donor(s): 83

Donated so far: 87.79 % from 1835 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 55

Donated so far: 20.00 % from 1000 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.83 % from 6000 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 8.14 % from 7000 лв.

remaining: 123 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 0.48 % from 8000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 21.52 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 27.63 % from 75000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 258

Donated so far: 0.00 % from 10600 лв.

remaining: 138 day(s)          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 100.00 % from 535 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Success
Donated so far: 124.90 % from 10320 лв.
Campaign closed          Donor(s): 59

Success
Donated so far: 110.29 % from 20000 лв.

remaining: 58 day(s)          Donor(s): 76

Success
Donated so far: 100.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 4.61 % from 18000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 4.84 % from 6200 лв.

remaining: 76 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 17.47 % from 15000 лв.

remaining: 62 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 45.75 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 0.00 % from 11200 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 100.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 100.00 % from 4800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Donated so far: 29.50 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 10.00 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 7100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 6.80 % from 7500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 60.74 % from 1350 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!