Donated so far: 1.67 % from 3000 лв.

remaining: 111 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 33.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 4800 лв.

remaining: 39 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.

remaining: 39 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.

remaining: 39 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 52.11 % from 9500 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 29

Donated so far: 5.90 % from 4746 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 39.75 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Success
Donated so far: 117.05 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 166

Success
Donated so far: 108.33 % from 1500 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 31

Donated so far: 1.64 % from 20000 лв.

remaining: 177 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 28.24 % from 5500 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 26

Donated so far: 1.77 % from 30000 лв.

remaining: 114 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 4.50 % from 3000 лв.

remaining: 115 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 0.31 % from 3200 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 67.10 % from 5000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 36.00 % from 4000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 33.33 % from 300 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 107.14 % from 700 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 12.00 % from 1000 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 58.05 % from 100000 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 190

Donated so far: 77.14 % from 21000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 88

Donated so far: 33.33 % from 30000 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 61

Donated so far: 38.76 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 64

Donated so far: 10.27 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Donated so far: 0.00 % from 10000 лв.

remaining: 206 day(s)          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 102.00 % from 6800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 64.19 % from 15000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 70

Donated so far: 73.61 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 86

Donated so far: 20.38 % from 4000 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 1.28 % from 7800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 12.55 % from 15000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 2.04 % from 11300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 56.40 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 12.10 % from 10000 лв.

remaining: 51 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 3.00 % from 25000 лв.

remaining: 51 day(s)          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 103.64 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Success
Donated so far: 120.08 % from 6600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 87

Donated so far: 0.18 % from 22400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 52.98 % from 8570 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 89

Donated so far: 2.50 % from 6000 лв.

remaining: 206 day(s)          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 103.88 % from 3300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 39

Donated so far: 87.81 % from 42000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 186.62 % from 100000 лв.

remaining: 13 day(s)          Donor(s): 2731

Donated so far: 9.45 % from 11000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Success
Donated so far: 100.50 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 63

Donated so far: 54.18 % from 50000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 32

Success
Donated so far: 100.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 12.60 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта