Donated so far: 5.27 % from 5100 лв.

remaining: 115 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 20.00 % from 1100 лв.

remaining: 67 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 60.90 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 93

Donated so far: 7.98 % from 26000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 9.57 % from 7000 лв.

remaining: 81 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 1.04 % from 20000 лв.

remaining: 78 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 61.87 % from 10580 лв.

remaining: 48 day(s)          Donor(s): 96

Donated so far: 36.63 % from 4000 лв.

remaining: 13 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 39.21 % from 10000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 78

Donated so far: 5.50 % from 10000 лв.

remaining: 116 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 2.50 % from 10000 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 65.35 % from 4000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 21

Donated so far: 0.00 % from 2650 лв.

remaining: 44 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 39.31 % from 7200 лв.

remaining: 65 day(s)          Donor(s): 38

Donated so far: 0.00 % from 1600 лв.

remaining: 38 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 1.83 % from 3000 лв.

remaining: 249 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 15.68 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 16.70 % from 10000 лв.

remaining: 66 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 13.31 % from 5500 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 19

Success
Donated so far: 101.43 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 28.67 % from 3000 лв.

remaining: 142 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 18.00 % from 1500 лв.

remaining: 36 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 48.24 % from 1250 лв.

remaining: 38 day(s)          Donor(s): 14

Success
Donated so far: 120.00 % from 4500 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 35

Donated so far: 15.73 % from 3000 лв.

remaining: 68 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 76.28 % from 37500 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 35

Donated so far: 0.56 % from 12400 лв.

remaining: 132 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 68.04 % from 2500 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 38

Donated so far: 57.00 % from 1500 лв.

remaining: 143 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 97.00 % from 1500 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 16.99 % from 3650 лв.

remaining: 57 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 32.00 % from 2000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 74.83 % from 4000 лв.

remaining: 252 day(s)          Donor(s): 64

Donated so far: 5.00 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 21.52 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 8.47 % from 7107 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 75.03 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 66

Donated so far: 65.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 44.50 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 59.40 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 36

Donated so far: 100.00 % from 800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 0.21 % from 4800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 0.33 % from 15000 лв.

remaining: 141 day(s)          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 101.54 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 90

Success
Donated so far: 100.00 % from 3680 лв.
Campaign closed          Donor(s): 52

Donated so far: 77.97 % from 10000 лв.

remaining: 251 day(s)          Donor(s): 63

Donated so far: 70.08 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 100.32 % from 2810 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 33.50 % from 3000 лв.

remaining: 36 day(s)          Donor(s): 15

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта