Donated so far: 16.67 % from 3000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 16.67 % from 3000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 38.02 % from 40000 лв.

remaining: 80 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 16.67 % from 3000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 11.25 % from 2000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 16.67 % from 3000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.22 % from 89000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 1.00 % from 60000 лв.

remaining: 176 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 70.80 % from 10000 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 36

Donated so far: 16.80 % from 5000 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 26.60 % from 5000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 6.60 % from 10000 лв.

remaining: 262 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 32.33 % from 3000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 20.60 % from 10000 лв.

remaining: 82 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 50.95 % from 3700 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 45.44 % from 8000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 53.34 % from 100000 лв.

remaining: 16 day(s)          Donor(s): 461

Donated so far: 10.29 % from 170000 лв.

remaining: 35 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 4.67 % from 6000 лв.

remaining: 112 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 6.15 % from 10000 лв.

remaining: 37 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 11.70 % from 6000 лв.

remaining: 37 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 46.48 % from 10000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 10.32 % from 2500 лв.

remaining: 173 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 22.37 % from 3500 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 11.20 % from 5000 лв.

remaining: 81 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 3.14 % from 33920 лв.

remaining: 54 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 31.33 % from 3000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 9

Success
Donated so far: 118.47 % from 30000 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 2.00 % from 5000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.

remaining: 388 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 46.17 % from 3000 лв.

remaining: 52 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 32.67 % from 6000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 0.55 % from 100000 лв.

remaining: 384 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 15.00 % from 5000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 38.69 % from 3500 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 39.23 % from 3500 лв.

remaining: 54 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 30.58 % from 17000 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 61

Donated so far: 11.58 % from 6000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 119.81 % from 5300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Success
Donated so far: 121.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 55.93 % from 3000 лв.

remaining: 52 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 43.91 % from 25000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 11.76 % from 1700 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 1.14 % from 7000 лв.

remaining: 171 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 7.20 % from 20000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 0.00 % from 30000 лв.

remaining: 52 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 1.20 % from 9000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 73.83 % from 3000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 25

Donated so far: 5.70 % from 10000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 7.08 % from 4000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 3

Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта