Back to Campaigns

Chaos Group подкрепя: Animal Rescue Sofia  


Animal Rescue Sofia е българска организация, работеща за решаването на проблема с бездомните кучета и котки. С помощта на хиляди хора те създават приютa Фермата, където 200 кучета получават медицинска помощ и грижа 365 дни в годината. Винаги са отворени за посетители и осиновители. Animal Rescue Sofia се издържа изцяло от дарения, няма бюджет от общината, държавата или от организации в чужбина. Щастливи са, че в приюта идват да помагат десетки хора всяка седмица – доброволците оказват незаменима помощ на кучетата като ги разхождат и социализират. Благодарение на тях кучетата в приюта подобряват своя контакт с човека и изграждат стабилна връзка на доверие. Повече информация за работата на организацията можете да прочете тук: https://arsofia.com/bg

Animal Rescue Sofia is a Bulgarian organization working to solve the problem of stray dogs and cats. With the help of thousands of people, they set up the Farm Shelter, where 200 dogs receive medical care 365 days a year. They are always open to visitors and adopters. Animal Rescue Sofia is supported entirely by donations, there is no budget from the municipality, the state or from organizations abroad. They are happy that dozens of people come to the shelter to help every week - the volunteers provide indispensable help to the dogs by walking and socializing them. Thanks to them, the dogs in the shelter improve their contact with humans and build a stable relationship of trust. More information about the work of the organization could be read here: https://arsofia.com/bg

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Chaos Group
Donated so far
 2,600  лв.

Goal amount
 3,000  лв.
End of Campaign
22.12.2020
Donor(s)
15

Category : Природа / животни

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Animal Rescue Sofia

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  47  лв.
Anonymous donor  100  лв.
Anonymous donor  100  лв.
Нелиан Николова  20  лв.
Борис Божинов  50  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Chaos Group

Campaign QR Code

Chaos Group подкрепя: Animal Rescue Sofia   - Платформата
Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта