Back to Campaigns

Следизвънредно в подкрепа на деца и младежи в риск


Дори след приключване на извънредното положение в страната децата и младежите без родителска грижа продължават да не могат да напускат пределите на Центровете от семеен тип, които са техният дом. В тези центрове те живеят в групи от 8 до 14 деца, като много от тях са уязвими поради увреждания и редица съпътстващи заболявания. Организациите, предоставящи социални услуги не могат да си позволят отхлабване на мерките, тъй като рискът от разпространение на вируси е многократно по-висок в центрове за настаняване от семеен тип.

 

Децата и младежите с увреждания, лишени от родителска грижа, продължават да спазват строга изолация при ежедневна дезинфекция на обитаваните от тях жилища и провеждане на дистанционни терапии, където състоянието го позволява. Причина за това са, от една страна, крехкото здравословно състояние на децата поради комплексните диагнози, а от друга – възрастта на социалните специалисти, които се грижат за тях, която в преобладаващия случай е над средната. Служителите продължават да бъдат транспортирани от и до работа, разходите за хигиенизиращи продукти и предпазно облекло са значителни, достъпът до терапии е в процес на системна актуализация, социалният живот на децата и младежите е сведен до минимум.

 

Набираме средства за осигуряване на извънредните нужди в грижата за 70 деца и младежи в 8 Центъра за настаняване от семеен тип в Кюстендил и Казанлък. Събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на предпазни средства и облекла, хранителни продукти, образователни и игрови материали за свободното време, пособия за обезпечаване на дистанционното обучение, транспортни разходи за персонала, както и осигуряване на психологическа подкрепа чрез онлайн консултации със специалисти. 

 

За нас: Фондация “Сийдър” е българска неправителствена организация с 15-годишен опит в социалната сфера. Управляваме 9 социални услуги и подкрепяме над 3000 деца в неравностойно положение в България.

 


English

Children at risk still need our support

 

While for most of us what remains of the lockdown are the masked people in the supermarket and the extensive use of hand sanitizer, the disadvantaged groups in our society are faced with a different reality. 

Children and youth with disabilities deprived of parental care are the among the most vulnerable groups due to their complex diagnoses. The social workers are also in greater risk since most of them are close to or in retirement age. Lockdown has not ended for the ones who live and work in our Small Group Homes as the prеventive measures are still being strictly followed. Thorough daily sanitizing of the premises, social distancing and online therapies whenever possible are continued throughout social services both in Bulgaria, as well as in other European countries as we have come to recognise those services as most susceptible to the virus spread.

This is why, even though we are exhausted from the endless scrubbing with sanitising products, the constant explaining why we should wear masks and cannot go out and play with the other kids and the tiresome communication with pixelated colleagues, we should continue our efforts to stay healthy and avoid any risk of being close to the disease. 

Our employees are still being transported to and from work, the expenses for hygienic materials are substantial, the social interactions of the children are limited to a minimum.

We are raising funds to provide for the needs of 70 children and young people in 8 family-type centers in Kyustendil and Kazanlak. The funds will be used to purchase protective equipment, food, educational and art materials for leisure, equipment for online studying, transportation for the staff, and online psychological support sessions. 

 

About us: The Cedar Foundation is a Bulgarian non-governmental organisation with 15 years of experience in the social field. We manage 9 social services and support over 3000 disadvantaged children in Bulgaria.  

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Ива Хаджийска
Donated so far
 5,120  лв.

Goal amount
 9,500  лв.
End of Campaign
30.06.2020
Donor(s)
35

Category : Бедствия / кризи

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Фондация "Сийдър"

Donors

Donor Name
Amount
Доротея  20  лв.
Никола Йорданов  40  лв.
Anonymous donor  10  лв.
Anonymous donor  10  лв.
Мила Владимирова  40  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Ива Хаджийска

Campaign QR Code

Следизвънредно в подкрепа на деца и младежи в риск - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта