Back to Campaigns

Мисия 'Модерна библиотека' в ОУ 'Св. св. Кирил и Методий', с.Правда


Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ с.Правда е едно от многото  в страната, в което липсва обособена база за библиотека или не се поддържа в състояние и вид, който да привлича интерес на учениците и любовта към книгите.  Ето защо решихме да започнем кампания за изграждане на мобилна  база, като по този начин ще привлечем вниманието не само на  учениците, но и обществеността. Целта на кампанията е да се набавят средства за изграждане на четири броя мобилна библиотека, която да е достъпна за всеки ученик. Основната ни идея е мобилният кът да е място не само за съхранение на библиотечните единици, но и за организиране на множество мероприятия, клубове и срещи. Ще работим в две направления – изграждане на модерен център за обогатяване на литературата и популяризиране на училищната библиотека като център за творческа изява.

Участниците  в инициативата са всички ученици -  135 на възраст от 6 до 14 години,  учители – 16, родители (поне 50) и общественост, които ще бъдат преки участници в набирането на литература, създаването на кътовете, организиране на мероприятия и популяризиране на дейността. Средствата, които са необходими за изграждането на мобилната библиотека са  в приблизителна стойност от 1000 лв, които са основно за закупуване на литература, като периодът на изпълнение е с начална дата 14 ноември и край 13 декември – един месец.

Кампанията включва училищен базар „Подари книга “ – набиране на литература за витринен кът, закупуване на нова литература, създаване на регистър на „Модерна библиотека“ и ученически екип на нейното функциониране, изграждане на училищен клуб „Be Clever“ за развиване на интереса към литературното и любителско творческо изкуство, както и oрганизиране на конкурс за рисунка „Моята библиотека през моите очи“ с награден фонд. Опитът на училището в организиране на кампании за привличане на дарения и широк обществен интерес стартира с кампанията за създаване на спортна база в учлището с труд от обществеността на с.Правда в периода от 2017-2019 година. Жителите на селището с общи усилия, материали и средства изградиха база на стойност над 100000 лева. Базата не функционираеот повече от 30 години и  нямаше дори и покривна конструкция. Кампанията беше широко отразена в националните медии – БНТ, БТВ

 

Тази дарителска кампания е част от инициативата #ЩедриятВторник с мотото “Лично за дарителството в училище”.

Освен през Платформата.бг, можете да я подкрепите и през DMSbg.com
DMS PRAVDA и https://dmsbg.com/15393/dms-pravda/

#ЩедриятВторник през 2019 е на 3 декември.
Вижте повече на: https://givingtuesday.bcause.bg/

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Сениха Неази
Donated so far
 630  лв.

Goal amount
 1,000  лв.
End of Campaign
13.12.2019
Donor(s)
10

Category : Образование / наука

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с.Правда

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  10  лв.
Anonymous donor  50  лв.
Антония Петков  100  лв.
Anonymous donor  200  лв.
Anonymous donor  20  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Сениха Неази

Campaign QR Code

Мисия 'Модерна библиотека' в ОУ 'Св. св. Кирил и Методий',  с.Правда - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта