Back to Campaigns

Подкрепете следващото разследване на Фондация Антикорупционен фонд


Фондация „Антикорупционен фонд“ е независима експертна организация, която разследва сигнали за корупция по високите етажи на властта. Получаваме сигнали от граждани и в случай на открити нередности алармираме отговорните институции и обществеността. Вярваме, че работата ни е важна за създаването на работещи и прозрачни институции, а оттам и за напредъка и благоденствието на държавата.

България е страната с най-високи нива на корупция в Европейския съюз и получаваме десетки сигнали на месец. Разследванията ни се радват на популярност в медиите, което поражда големи очаквания към нас, но ние разполагаме с ограничен ресурс. За нашият малък екип от юристи и разследващи журналисти е предизвикателство да запазим високото ниво на проверка в разследванията си, като едновременно с това обработваме адекватно увеличаващия се брой сигнали. Именно с това предизвикателство е свързана молбата ни за помощ.

Дарявайки за нашата организация, вие ще ни помогнете да разширим екипа си и броя на разследванията. Това означава повече хора, които работят за по-добър живот за децата си, по-голяма общност от активни граждани, които не допускат непрозрачни форми на управление и по-силен натиск за работещи и компетентни институции. Корупцията краде ресурсите на обществото – на всички нас – за здравеопазване, образование, култура, инфраструктура! Ние не оставаме безучастни! Подкрепете ни!The Anti-Corruption Fund Foundation is an independent expert organization which investigates citizen’s reports about high-level corruption. In the cases where suspicions of irregularities are verified, we alert relevant institutions and the public. We believe our work is important for the creation of functional and transparent institutions and hence – for the progress and prosperity of our nation.

Bulgaria is the country with the highest level of corruption in the European Union and our organization receives many reports. Our investigations are very popular in the media, a fact which explains the high expectations placed upon us. Still, our resources are limited. Maintaining high levels of proof, while at the same time handling the increasing number of reports with all due care, is a challenge for our small team of lawyers and investigative journalists. This is why we ask for help.

Your donation will help us increase our team and the number of investigations that we carry out. This means more people working for a better future for their children, a larger community of vigilant citizens, and stronger public pressure for healthy and competent public institutions. Corruption steals society’s resources – our resources – for healthcare, for education, culture, infrastructure! We speak up against corruption. Support us!

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Бойко Станкушев
Donated so far
 2,730  лв.

Goal amount
 5,000  лв.
End of Campaign
28.12.2021
Donor(s)
23

Category : Подобряване на средата

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Фондация Антикорупционен фонд

Donors

Donor Name
Amount
Spilkov  1,000  лв.
Anonymous donor  10  лв.
Anonymous donor  115  лв.
Anonymous donor  50  лв.
Anonymous donor  850  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Бойко Станкушев

Campaign QR Code

Подкрепете следващото разследване на Фондация Антикорупционен фонд - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта