Back to Campaigns

ЧУЙ МЕ, АЗ ГОВОРЯ!


BD LOGOКаузата участва в националната дарителска инициатива "България дарява".

 

Цел на кампанията "Чуи ме, аз говоря" е набиране на 10000 лв. за закупуване на лаптоп със специализирани програми за подобряване на комуникативните възможности за обучение и развитие на деца с множествени увреждания.

Помагащите технологии за контрол с поглед са изключително важни за деца и възрастни, които имат проблеми с говора и с фината моторика (трудности при извършване на прецизни и координирани движения на ръцете) и ще ги подпомогне да участват активно в социалния живот. Те се основават на възможността чрез камера и специализирани програми да се определя къде върху екрана на компютър е фокусиран погледът на потребителя. Технологията се прилага при деца с церебрална парализа, множество увреждания, аутизъм и други комуникативни затруднения. Децата учат и развиват своите умения под формата на игра. Това е заложено в програмите, които се използват в работата с подпомагащите технологии. Започва се с подобряване контрола и точността на погледа, задържане на вниманието, изграждане на взаимовръзка между причина и следствие, подобряване разбирането на инструкции, следване на последователност от действия, провокиране на инициатива за комуникация и комуникация, чрез избор на символи или изписване на думи или фрази, които програмата произнася.

Над 20 деца, посещаващи Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания - Плевен ще ползват новия лаптоп, което ще допринесе за повишаване качеството на услугите, въвеждане на иновативни подходи и социална адаптация при работата с деца с увреждания и техните семейства.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Габриела Аспарухова
Donated so far
 0  лв.

Goal amount
 10,000  лв.
End of Campaign
13.06.2019
Donor(s)
0

Category : Деца и възрастни с увреждания

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Сдружение БАЛИЗ-Плевен
No donations received
Be the first to donor!

Giveback details


Donate 50 lv. and get:
ръчно изработена картичка

Total: 100 gift/s/.
 

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Габриела Аспарухова

Campaign QR Code

ЧУЙ МЕ, АЗ ГОВОРЯ! - Платформата
Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта