Back to Campaigns

Дворец на здравето в Ямбол


BD LOGOКаузата участва в националната дарителска инициатива "България дарява".

 

Читалище „Умение - 2003“ планира да изгради в град Ямбол Семеен център „Дворец на здравето“ за 100 деца и младежи с хиперактивност, увреждания и други специални образователни потребности. Понастоящем подкрепата на институциите за такива деца се изразява само в предоставянето на медицински грижи. Искаме те да се чувстват пълноценни, да демонстрират и доразвиват своята креативност и самочувствие чрез групови и индивидуални занимания по музикална терапия (свирене на пиано, пеене или танци); арт-терапия (рисуване, моделиране и др.); двигателна терапия чрез боче, петанк и други дейности по физическа активност. Наред с това за тях и семействата им ще се осигурява консултативна специализирана подкрепа от логопед, психолог, кинезитерапевт, както и в кабинета по сексуално и репродуктивно здраве. Читалище „Умение-2003“ разполага с такива специалисти. От години работим и по различни програми с деца и млади хора със специални образователни потребности.


Нуждаем се от подкрепа за закупуване на подходящ за нуждите на „Двореца на здравето“ имот в Ямбол – къща с двор, както и за консумативи и специализирано оборудване. Проучванията ни сред агенциите по имоти показват, че можем да намерим подходящ имот в Ямбол за около 30 000 лв.


Работим усилено да наберем необходимите средства, така, че да гарантираме безплатен достъп до предлаганите от нас услуги за децата и техните семейства. На този етап от членове на читалището сме събрали сумата 1500 лв. Надяваме се и на вашата подкрепа!

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Петьо Анастасов
Donated so far
 0  лв.

Goal amount
 30,000  лв.
End of Campaign
22.05.2019
Donor(s)
0

Category : Деца в риск

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Народно читалище "Умение-2003"
No donations received
Be the first to donor!

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Петьо Анастасов

Campaign QR Code

Дворец на здравето в Ямбол - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта