Back to Campaigns

Семеен център Алтернатива - Стара Загора


Семеен център "Алтернатива" - Стара Загора е един от малкото центрове в страната и единствен в Югоизточна България, който предоставя като делегирана държавна дейност услуги за деца с генерализирани разстройства в развитието - предимно на деца с аутистичен синдром, и подкрепа на родителите им.

Център "Алтернатива" се помещава в малка къща, предоставена безвъзмездно от община Стара Загора, която с много доброволен труд и подкрепата на местни фирми превърнахме в желано място за работа с децата.

В Центъра работи мултидисциплинарен екип от психолози, логопед, специален педагог, арттерапевт и трудотерапевт, преминали специализирано обучение за работа с деца с аутистичен синдром с прилагане на най-съвременните методики за работа.

За съжаление средствата от социални фондове и местни власти у нас все още са крайно недостатъчни за създаването на условия, предоставящи необходимата среда, материали и специалисти за работа с децата с аутизъм, а социалната подкрепа на семействата с деца с такъв проблем не им позволява осигуряване на необходими платени  програми по рехабилитация и терапия на децата.

 

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
ФПББ BCAF
Donated so far
 255  лв.

Goal amount
 5,000  лв.
End of Campaign
15.09.2015
Donor(s)
3

Category : Деца и възрастни с увреждания

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Сдружение Алтернатива 55

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  40  лв.
АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА  100  лв.
Anonymous donor  115  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
ФПББ BCAF

Campaign QR Code

Семеен център Алтернатива - Стара Загора - Платформата
Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта