Back to Campaigns

Помощ сега за пострадали от домашно насилие


-- For English scroll down

Всяко трето семейство в България познава домашното насилие.

Насилието няма почивен ден. Няма официални празнични дни.

Цветята често са фалшиво обещание, че "повече няма да се повтори".

Тъжната истина е, че винаги се повтаря. Понякога фатално...

За да имат шанс за бъдеще без насилие пострадалите трябва да имат достъп до места за помощ и подкрепа.

Малко са местата в България, на които денонощно пострадалите от насилие могат да получат закрила и професионална помощ.

Всяка година над 300 човека - деца, жени и мъже прекрачват прага на Фондация "П.У.Л.С." и намират разбиране, професионална помощ, сигурност и закрила.

Ние помагаме благодарение на щедрата подкрепа на дарители и приятели. Държавното финансиране за програмите ни покрива едва една трета от нужните средства за осигуряване на 24 часова грижа и подкрепа за пострадали от насилие.

Имаме нужда от твоята помощ за да помогнем на 40 майки и деца, пострадали от насилие през тази година.

Твоите дарения ще осигурят: хранителни продукти, лекарства, средства за отопление и електричество на центъра, медицинска грижа при нужда, психологическа подкрепа, социален работник или водене на дела при нужда.

Благодарим, че ни подкрепяте и заедно даряваме бъдеще без насилие!

С тази кампания фондацията П.У.Л.С. се включва в Световното движение за празнуване на щедростта - ЩедрияВторник 2023

gt logo 2022 01

----

ENG

Every third family in Bulgaria knows domestic violence.

Violence has no day off. There are no public holidays.

Flowers are often a false promise that "it won't happen again".

The sad truth is that it always repeats itself. Sometimes fatal...

In order to have a chance for a future without violence, victims must have access to places of help and support.

There are few places in Bulgaria where victims of violence can receive protection and professional help around the clock.

Every year more than 300 people - children, women, and men cross the threshold of the PULSE Foundation and find understanding, professional help, security, and protection.

We help thanks to the generous support of donors and friends. State funding for our programs only covers a third of the funds needed to provide 24-hour care and support for victims of violence.

We need your help to help 40 mothers and children who have suffered from violence this year.

Your donations will provide food, medicine, heating, and electricity for the center, medical care if needed, psychological support, social work, or case management if needed.

Thank you for supporting us and together we provide a future without violence!

 

 

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Юлия Андонова
Donated so far
 7,509  лв.

Goal amount
 10,000  лв.
End of Campaign
29.02.2024
Donor(s)
71

Category : Човешки права

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Фондация "П.У.Л.С."

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  1  лв.
Anonymous donor  250  лв.
Anonymous donor  100  лв.
Надя Маринова  400  лв.
Пламен Маринов  100  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Юлия Андонова

Campaign QR Code

Помощ сега за пострадали от домашно насилие  - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта