Back to Campaigns

Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие 2023


Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие на BCause e насочен към организациите, които предоставят юридически, психологически и социални консултации и поддържат кризисни центрове за настаняване. Жените и техните деца получават сигурност и защита, емоционално възстановяване и социална рехабилитация. За да излязат от средата на насилие и да продължат живота си извън нея, им е необходимо окуражаване и вяра в самите тях и в техните възможности.

Няма точна статистика за броя на жертвите на домашно насилие въпреки обобщенията, че всяка четвърта жена е била обект. Финансирането чрез държавно-делегирани бюджети не покрива голяма част от реалните нужди при работата на организациите.

По бюджет: 3 лева е на час заплащането на социалните работници, които работят буквално денонощно,а малко повече от 2 лв. е издръжката на жена, настанена в кризисен център. Те обикновено се настаняват с едно или две деца.

Центровете няма как да съществуват без дарителска подкрепа. 

Средствата от Фонда се разпределят чрез конкурси сред организациите, които работят в тази сфера.

Видовете дейности, които подкрепяме са:

  • психологическо и социално консултиране;
  • посредничество при контакти с други институции, консултиране с адвокат и водене на дела по Закона за защита от домашното насилие;
  • мобилна работа с открити приемни в малките населени места, за да могат жени от най-отдалечени села да получат достъп до подкрепа в ситуация на насилие;
  • работа с извършители на домашно насилие, за която средства има само през проекти пред Министерство на правосъдието, които са с ограничен срок, а програмата е с по-дълъг период;
  • медицински грижи - немалка част от пострадалите са здравно неосигурени и нямат доходи, за да заплатят медицински преглед и медицинско свидетелство;
  • храна, включително бебешка, лекарства, дрехи, обувки, средства за квартири;
  • професионални курсове по маникюр, педикюр, фризьорство, за сервитьорки;

През 2022 г Фондът подкрепи 8 организации,помагащи на жени и деца, пострадали от домашно насилие. 

Благодарим за подкрепата!

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Фондация BCause
Donated so far
 2,707  лв.

Goal amount
 20,000  лв.
End of Campaign
28.01.2024
Donor(s)
28

Category : Човешки права

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: BCause

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  50  лв.
Любомира Видева  540  лв.
Атанас Висариев  25  лв.
Anonymous donor  50  лв.
Красимир Зарков  5  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Фондация BCause

Campaign QR Code

Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие 2023 - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта