Back to Campaigns

Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие 2023


Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие на BCause e насочен към организациите, които предоставят юридически, психологически и социални консултации и поддържат кризисни центрове за настаняване. Жените и техните деца получават сигурност и защита, емоционално възстановяване и социална рехабилитация. За да излязат от средата на насилие и да продължат живота си извън нея, им е необходимо окуражаване и вяра в самите тях и в техните възможности.

Няма точна статистика за броя на жертвите на домашно насилие въпреки обобщенията, че всяка четвърта жена е била обект. Финансирането чрез държавно-делегирани бюджети не покрива голяма част от реалните нужди при работата на организациите.

По бюджет: 3 лева е на час заплащането на социалните работници, които работят буквално денонощно,а малко повече от 2 лв. е издръжката на жена, настанена в кризисен център. Те обикновено се настаняват с едно или две деца.

Центровете няма как да съществуват без дарителска подкрепа. 

Средствата от Фонда се разпределят чрез конкурси сред организациите, които работят в тази сфера.

Видовете дейности, които подкрепяме са:

  • психологическо и социално консултиране;
  • посредничество при контакти с други институции, консултиране с адвокат и водене на дела по Закона за защита от домашното насилие;
  • мобилна работа с открити приемни в малките населени места, за да могат жени от най-отдалечени села да получат достъп до подкрепа в ситуация на насилие;
  • работа с извършители на домашно насилие, за която средства има само през проекти пред Министерство на правосъдието, които са с ограничен срок, а програмата е с по-дълъг период;
  • медицински грижи - немалка част от пострадалите са здравно неосигурени и нямат доходи, за да заплатят медицински преглед и медицинско свидетелство;
  • храна, включително бебешка, лекарства, дрехи, обувки, средства за квартири;
  • професионални курсове по маникюр, педикюр, фризьорство, за сервитьорки;

През 2022 г Фондът подкрепи 8 организации,помагащи на жени и деца, пострадали от домашно насилие. 

Благодарим за подкрепата!

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Фондация BCause
Donated so far
 1,267  лв.

Goal amount
 20,000  лв.
End of Campaign
28.01.2024
Donor(s)
22

Category : Човешки права

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: BCause

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  40  лв.
Anonymous donor  5  лв.
Anonymous donor  50  лв.
Anonymous donor  20  лв.
Anonymous donor  20  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Фондация BCause

Campaign QR Code

Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие 2023 - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта