Back to Campaigns

CHAOS подкрепя Фондация Проект Северозапад/CHAOS supports The Northwest Project Foundation


For English, please scrow below:

Фондация Проект Северозапад работи на територията на област Враца вече повече от 6 години. За това време успяхме да изградим патронажна кухня, услуги за помощ в дома и подкрепа за възрастните хора от повече от 17 села. За този период сме подкрепили по различни начини повече от 500 души. 

Работим с лица с интелектуални затруднения, настанени в институция, като за тях създадохме терапевтична работилница, в която имат възможност да усвояват различни умения. Работим с децата на община Мездра по развитие на дарителски умения. 

В средата на 2022 се наложи по икономически причини да затворим патронажната кухня, което надяваме се е временно. Въпреки това, ние продължаваме да се грижим за възрастните хора, изпаднали в нужда като организираме раздаване на трайни хранителни продукти за тези, които трудно посрещат кризата. През месец октомври с дарителска подкрепа успяхме да осигурим подкрепа за 45 възрастни и болни хора от 4 села. Нуждаем се от подкрепа за ежемесечно закупуване на хранителни продукти, пакетиране и доставяне до възрастни хора в крайна нужда и хора с трайни увреждания от 17 села и за организиране на медицински прегледи през април – май 2023. 

https://www.facebook.com/SeverozapadProject/videos/322157220117729

https://bnt.bg/news/dobrite-istorii-uchenici-ot-mezdra-sabraha-3000-lv-za-blagotvoritelna-kauza-v324789-308215news.html?fbclid=IwAR36Oa7a4NkpHZ-DvqIYZaTBBGTXNOB0E3BmYwP49uO9ktnz9TtIyxeao5w

https://us4bg.org/our-stories/exploring-the-bulgarian-northwest-through-yana-rupevas-eyes/?fbclid=IwAR3no6YHgMlfmav72HUbY3i3ldsqUxfSvXSfW8iaLLzJXunR4LPTlQp1YFE

www.severozapad.net

https://www.facebook.com/SeverozapadProject 

 The Northwest Project Foundation  has been working on the territory of the Vratsa region for more than 6 years. During this time, we managed to build a patronage kitchen, home help services, and support for the elderly in more than 17 villages. We have supported more than 500 people in different ways during this period. We work with people with intellectual disabilities who are institutionalized, and for them, we have created a therapeutic worker where they have the opportunity to learn different skills. We work with the children of the Mezdra municipality to develop donation skills. 

In mid-2022 we were forced by economic reasons to close the patronage kitchen, which we hope is temporary. However, we continue to care for the elderly in need by organizing the distribution of durable food products for those who are struggling to cope with the crisis. In October, with donor support, we were able to provide support for 45 elderly and sick people from 4 villages. We need support for the monthly purchase of food products, packaging, and delivery to elderly people in extreme need and people with permanent disabilities from 17 villages and to organize medical examinations in April - May 2023.  

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
CHAOS
Donated so far
 2,500  лв.

Goal amount
 3,000  лв.
End of Campaign
04.01.2023
Donor(s)
17

Category : Трета възраст

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Фондация Проект Северозапад

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  70  лв.
Anonymous donor  100  лв.
Anonymous donor  63  лв.
Anonymous donor  100  лв.
Anonymous donor  50  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
CHAOS

Campaign QR Code

CHAOS подкрепя Фондация Проект Северозапад/CHAOS supports The Northwest Project Foundation  - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта