Back to Campaigns

Tick42 в помощ на бездомни животни от улицата/ Help For Street Animals


Помагаме всяка година на десетки БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ В БЕДА  – болни, ранени, блъснати, изоставени на улицата, бебета! Храним, кастрираме и търсим домове.

❧ За целта са необходими доста средства, като най-много отиват за медицински грижи, лечение в клиника и медикаменти. Текущо има и неплатени задължения в клиника за бездомните животни, които вече сме лекували и поели тази година. За да продължим да помагаме на следващи бездомни животни, е важно да покрием натрупаните задължения, както и да осигурим мед. грижа и храна за котки и кучета за идващите студени месеци. Част от тях са на специална диета заради хронични заболявания и имат нужда от специална ветеринарна храна.

  С ВАША ПОМОЩ МОЖЕМ ПОВЕЧЕ! ПОМОГНИ И СПАСИ ЖИВОТИ на мили, благодарни косматковци, които си нямат никого! 

❧ Хиляди бездомни животни на улицата оцеляват ден за ден и имат нужда от помощ! Важно е броят им на улицата да намалява и да има повече осиновявания и помагащи добри хора!

  • Можеш да помогнеш като дариш тук за каузата за бездомни животни - котки и кучета
  • Можеш да приютиш временно или за постоянно бездомно животно у дома (за повече информация, пиши ни:contacts@dare2careanimals.com)  

https://dare2careanimals.com/https://www.facebook.com/Dare2CareAnimals/

*** ENGLISH ***

❧ We help dozens of HOMELESS ANIMALS IN NEED every year - sick, injured, run over, abandoned on the streets, babies! We feed, castrate and look for homes.

❧ А lot of funds are needed for this to happen, with the largest amount going to medical care, treatment in a veterinary clinic and medication. There are also unpaid bills at the clinic for the stray animals that we have already rescued and treated this year. In order to continue helping street animals, it is important to cover the expenses as well as to provide care, medication and food for the cats and dogs in the coming cold months. Some of the animals are on a special diet due to chronic diseases and need special veterinary food.

HELP US TO SAVE MORE ANIMAL LIVES! 

❧ Thousands of homeless animals - cats and dogs on the street survive day by day and need help! It is important to have fewer suffering animals on the streets and for that, we need more helping good people and adoptions.

❧ You can help by donating here to this campaign for street animals - cats and dogs, or you can temporarily or permanently shelter a homeless animal in your home (for more information, write to us: contacts@dare2careanimals.com; website: https://dare2careanimals.com/)

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Tick42 за Dare 2 Care Animals
Donated so far
 694  лв.

Goal amount
 7,500  лв.
End of Campaign
16.09.2022
Donor(s)
6

Category : Природа / животни

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Dare 2 Care Animals, Сдружение Деар

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  124  лв.
Aleksandar Tanev  20  лв.
Martin Latinov  100  лв.
Anonymous donor  50  лв.
Anonymous donor  300  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Tick42 за Dare 2 Care Animals

Campaign QR Code

Tick42 в помощ на бездомни животни от улицата/ Help For Street Animals - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта