Back to Campaigns

Подкрепи Фондация Добро за всеки за закупуване на оборудване


Фондация "Добро за всеки" е създадена от Мариана Костова и приятели в началото на 2022 г. Инициативите започват няколко години преди официално да бъде регистрирана Фондацията - дарение на хранителни продукти и стоки от първа необходимост, на нуждаещи се възрастни хора и деца, и самотни и затруднени родители. За Великденските празници тази година, Фондация "Добро за всеки" раздаде над 500 пакета с хранителни продукти на нуждаещи се.

Във връзка с разрастване на дейността, Фондация "Добро за всеки" се нуждае от парични средства за закупуване на хладилници и оборудване на допълнително помещение, което е необходимо за организацията и улеснение на работотата на доброволците, свързана с различни проекти, с хуманитарна насоченост.

Хладилниците са необходими за съхранение на хранителни продукти с по-кратък срок на годност, във връзка с кампаниите за подпомагане на нуждаещи се възрастни хора и самотни и затруднени родители. Необходими са и стелажи за съхранение на пакетирани хранителни продукти.

Целите на Фондация "Добро за всеки" са:
- Да подпомага материално и духовно хора с тежко материално положение.
- Да подпомага конкретни дейности и програми на социални, здравни и образователни институции, насочени към помощ за хора в неравностойно социално положение, в частност на деца и младежи, лишени от родителска грижа или настанени в приемни семейства, възрастни хора и хора с увреждания.
- Да подпомага обучението на деца и младежи, включително като отпуска стипендии или еднократни помощи за обучение.
- Да подкрепя и съдейства за укрепване на нравствените ценности в обществото.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Мариана Костова
Donated so far
 536  лв.

Goal amount
 2,000  лв.
End of Campaign
29.09.2022
Donor(s)
4

Category : Подобряване на средата

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Фондация "Добро за всеки"

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  100  лв.
Anonymous donor  20  лв.
Елица Иванова  200  лв.
Anonymous donor  216  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Мариана Костова

Campaign QR Code

Подкрепи Фондация Добро за всеки за закупуване на оборудване - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта