Back to Campaigns

Кауфланд подкрепя: фондация П.У.Л.С.


Приоритет на Фондация “П.У.Л.С.” е изграждане и установяване на ефективна програма от грижи в региона на Югозападна България за възрастни, юноши и деца, и техните семейства, които са преживели насилие. Фондацията работи в 2 основни насоки по отношение на насилието – превенция и рехабилитация.

Първата се занимава със съществуващите нагласи по отношение на случаите на домашно насилие/сексуално насилие/трафик/злоупотреба с деца, и възприема образователен подход, лобиране и планиране на инициативи и дейности в общността.

Втората насока се занимава с идентифицираните случаи на насилие и възприема индивидуален или семеен подход при работата. Фондацията акцентира върху необходимостта от предоставяне на кризисна помощ и интервенция в случаите на актуално насилие, преди предоставянето на друг вид психологическа, семейна, правна подкрепа или лечение на травмата. За целта създава кризисен център за дългосрочно настаняване на клиенти, които имат желание да продължат психологическата работа по посока на тяхното овластяване и промяна на жизнената им ситуация.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Кауфланд
Donated so far
 205  лв.

Goal amount
 1,500  лв.
End of Campaign
30.04.2022
Donor(s)
5

Category : Човешки права

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: фондация П.У.Л.С.

Donors

Donor Name
Amount
Татяна Първанова  30  лв.
Anonymous donor  50  лв.
Anonymous donor  100  лв.
Anonymous donor  20  лв.
Anonymous donor  5  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Кауфланд

Campaign QR Code

Кауфланд подкрепя: фондация П.У.Л.С. - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта