Back to Campaigns

CHAOS подкрепя: СДРУЖЕНИЕ „ПЕТ СИСТЪРС” 


Сдружение „Пет систърс” обединява хора в желанието им да помагат при решаването на проблемите, произтичащи от високия брой безстопанствени животни. 

Организацията е създала Спасителен център за животни в риск, ситуиран в промишлената зона на с. Кривина, район Панчарево, Столична община, с капацитет 65 кучета и 20 котки. Кучета от този център вече са осиновени в Англия, Австрия, Холандия, Англия, Швейцария и Швеция. 

Екипът на сдружението казва: “Гордеем се с нашата работа, защото колкото и да е клиширано, променяме съдби. Не само кучешки, но и човешки”. Организацията работи активно с деца, помага на други организации, опитва се да въздейства с позитивизма си на мисленето, като показва колко любов може да даде едно куче или коте.

Издръжката на центъра и лечението на тежките случаи са възможни само благодарение на средствата, получени като дарения. Затова работата на Центъра е немислима без съмишленици и симпатизанти!  За повече информация: https://www.facebook.com/petsisters.bg

PET SISTERS ASSOCIATION

Pet Sisters Association unites people who believe that they can help solving the problems arising from the high number of stray animals.

The organization has founded a Rescue Center for animals at risk, located in the industrial zone of the village of Krivina, Pancharevo region, Sofia Municipality. It has the capacity to welcome 65 dogs and 20 cats. Dogs from the Center have been adopted in England, Austria, the Netherlands, England, Switzerland and Sweden.

The team of the organisation says: “We are proud of our work, because no matter the cliché, we can change destinies. Not only the destinies of animals, but also - human destinies.”The organisation works actively with children, helps other organizations, and tries to influence the community with its positive attitude, showing how much love a dog or a kitten can give.

The maintenance of the center and the treatment of the severe cases are possible only with the donated funds. Thus the work of the center would be impossible without the support of like-minded contributors.!  More info at: https://www.facebook.com/petsisters.bg 

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
CHAOS
Donated so far
 3,265  лв.

Goal amount
 3,000  лв.
End of Campaign
04.01.2022
Donor(s)
21

Category : Природа / животни

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Сдружение "Пет систърс"

Donors

Donor Name
Amount
Лора Василева  100  лв.
Емил Салха  50  лв.
Anonymous donor  1,500  лв.
Анастасия Николова  50  лв.
Емануила Гавраилова  50  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
CHAOS

Campaign QR Code

CHAOS подкрепя: СДРУЖЕНИЕ „ПЕТ СИСТЪРС”  - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта