Back to Campaigns

Кофас подкрепя детска къща за деца лишени от родителски грижи


Детската къща е възможност българските деца в риск, спокойни и сигурни, да развиват потенциала си. Тя е място на надежда и спасение за 6 деца от 3 до 7 г., които са изоставени или временно разделени от своите родители. До този момент, къщата е осигурила подкрепа на 57 деца, които вече растат щастливи и спокойни в семейна среда. Детска къща работи активно за извеждането на всяко дете в риск в семейна среда на приемно, биологично или осиновително семейство, като гарантира приемственост, предвидимост и сигурност в процеса, както за детето, така и за семейството.

В Къщата всяко дете получава индивидуална психо-емоционална подкрепа. Детска къща получава подкрепа от различни специалисти за организиране и провеждане на допълнителни дейности за децата – социализиращи и развитийни. В тях взимат участие психолог, педагог и специалист „Ранна детска интервенция“.

Със събраните средства ще се помогне за осигуряването на за специалисти, материална подкрепа и специализиращи дейности.

Кофас България подкрепя каузата като дарява над 50% от необходимата сума и благодари на всички, които ще помогнат!

 

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Кофас България
Donated so far
 5,098  лв.

Goal amount
 6,000  лв.
End of Campaign
31.10.2021
Donor(s)
23

Category : Деца в риск

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Фондация "За нашите деца"

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  30  лв.
Anonymous donor  10  лв.
Anonymous donor  10  лв.
Anonymous donor  15  лв.
Anonymous donor  100  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Кофас България

Campaign QR Code

Кофас подкрепя детска къща за деца лишени от родителски грижи - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта