Back to Campaigns

За Деня на Земята дари за опазване на природата


Бистри планински езера, безкрайни полета с цветя, морски брегове. Редки планински цветя, ята от прелетни птици… Красота като за картичка. Неизменна част от представата ни за България е нейната природа. И ако природното богатство на страната ни е безспорно, то не така безспорно е нейното опазване.

Съхранението на дивата природа изисква освен гражданска бдителност и професионални действия. Значима част от работата на учените и експертите се осъществява през неправителствените организации. По повод Деня на Земята – 22 април, Фондация BCause приканва любителите и ценителите на природата да подкрепят нейното опазване с дарения във Фонд "Опазване на околната среда".

Даренията ви ще подкрепят директната работа на терен на отдадени природозащитни организации за:

  • Проучване, опазване и възстановяване на редки и уязвими видове
  • Спасителни центрове за диви животни
  • Поддържане на защитени зони и територии.

Средствата от Фонда ще бъдат разпределени чрез конкурс сред организации, които работят в тази сфера. Конкурсът ще бъде обявен на страницата на фондацията до края на месец април.

Хайде заедно да съберем 10,000 лева до Деня на Земята!

 

Фонд „Опазване на околната среда“ и други дарителски програми на Фондация BCause досега са финансирали проекти на десетки природозащитни организации за теренна и застъпническа дейност и на много училища за образователни еко-инициативи.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Елица Баракова Фондация BCause
Donated so far
 250  лв.

Goal amount
 10,000  лв.
End of Campaign
10.05.2021
Donor(s)
4

Category : Природа / животни

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Фондация BCause

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  50  лв.
Евгения Милчева  40  лв.
Николай Найденов  60  лв.
Костадин Спиридонов  100  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Елица Баракова Фондация BCause

Campaign QR Code

За Деня на Земята дари за опазване на природата - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта