Back to Campaigns

STEM ОТКРИВАТЕЛИ


Скъпи съграждани, уважаеми партньори, родители с отношение към образованието, бизнесмени и всички вие, за които Начално училище “Алеко Константинов“, Харманли е оставил мил спомен от годините, прекарани заедно! На всички Вас представяме проекта, който в най-скоро време ще се превърне в реалност за учениците, родители и обществетостта. Каним Ви да станете част от него и двигател за реализирането му!

През 2019 г. НУ “Алеко Константинов“ съвместно с Бизнесa за Харманли и Център за творческо обучение стартирахме G-suit for education - “Училище в облака” и въведохме  синхронно обучение в Classroom. През 2020 г. спечелихме проект STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics), като целта е да въведем Модела 1:1 в начален етап. Проектът е финансиран по Национална програма “Изграждане на училищна STEM среда” на стойност 49600 лв. Собственият принос съгласно изискванията на програмата е 12400 лв. , които НУ “Алеко Константино“, Харманли трябва да осигури чрез различни инициативи и дарения.

През последните години моделът 1:1 (“едно към едно”) се утвърждава като най-напредничавата организация на учебния процес в България, при която всеки ученик и учител работи с лично електронно устройство в класната стая и извън нея. По този модел са създадени иновативни училища в САЩ, Нидерландия, Финландия, Швеция. Технологиите позволяват учене извън рамките на класната стая и учебния час. Учениците могат да учат самостоятелно и в сътрудничество. Технологиите дават възможност за персонализиране на обучението и създаване на преживявания, които са по-мотивиращи и по-ангажиращи за учениците. Обучението се организира около реални ситуации, в интегрирани модули от природни науки, математика, изкуствa и информационни технологии.

STEM центърът в НУ “Алеко Константинов“ обхваща площ от 160 кв.м - коридорно пространство в старата сграда на училището и класна стая на трети клас. Наша стратегическа цел е 140 деца от 3 и 4 клас да се обучават по Модела 1:1, а останалите ученици да бъдат подготвени за обучението им през следващите години.

Стартирали сме процеса по изграждането на обърната класна стая и зона за правене, зона за релакс и движение и малък тих кът за учителя. Класната стая е обзаведена с модулни мебели, подходящи за екипна дейност. Оборудвана с най-съвременна техника - хромбук за учителите и учениците. Учебният час ще се превърне в изследователско пътешествие за учениците, които ще правят връзки между различните области на знанието от природни науки, математика, технологиите и програмиране чрез виртуална и добавена реалност, проектно базирано обучение.

В ситуация на извънредни мерки и ограничения, кратки срокове, в които трябва да предоставим нашата част на финансиране и невъзможността да изпълним всички планувани инициативи по набиране на средства като благотворителни коктейли, базари, концерти и акции, екипът ни и цялата училищна общност се обръщаме към вас с молба да прегърнете нашата идея децата на Харманли да получат този шанс за по- високо ниво на обучение и реализация.

Подкрепете ни! Подкрепете бъдещето на своите деца! Инвестицията в образование е най-сигурният капитал - нашите деца!

От името на децата ни предварително благодарим за Вашата щедрост и съпричастност!

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Снежана Захариева
Donated so far
 70  лв.

Goal amount
 12,400  лв.
End of Campaign
02.09.2021
Donor(s)
2

Category : Образование / наука

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: НУ 'Алеко Константинов'

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  50  лв.
Anonymous donor  20  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Снежана Захариева

Campaign QR Code

STEM ОТКРИВАТЕЛИ - Платформата
Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта