Back to Campaigns

Help Anatoli walk by himself Помогнете на Анатоли да ходи нормално


Hello! My name is Anatoli Iliev, 64 years old, from Sofia. I have been living with pain since 1996 after a car accident. Despite all the difficulties I still move around, still care about my family and I managed to make some musical appearances and played my songs for my friends and fans. Since my first surgery I have been leading an everyday battle to improve my physical condition. I dream to be able to stand stable and better my walking abilities. I am very well aware that I cannot expect miracles but I need to pass thru
hip replacement. After a medical exam at the Serdica Hospital I was given hope that it is possible to achieve a huge improvement of my physical condition, but to do that, I must pass thru surgery and my left joint must be replaced. The amount I need for this treatment is 5 400 BGN.
I cannot afford to pay for the treatment at this moment. That’s why I turn to you and ask you for your help!
I will be extremely grateful for your support for the most precious gift I dream about – health.

Помогнете на Анатоли да ходи нормално

Здравейте! Казвам се Анатоли Илиев, на 64 години, от София. Живея с болка от 1996 г. след автомобилен инцидент. Въпреки всички трудности, все още се движа, все още се грижа за семейството си, успях да направя няколко музикални изяви и пях песните си за своите приятели и фенове. От първата ми операция водя ежедневна битка за подобряване на физическото си състояние. Мечтая да мога да стоя стабилно и да подобря своите способности за ходене. Наясно съм, че не мога да очаквам чудеса, но трябва да мина през тази смяна на тазобедрената става. След медицински преглед в болница Сердика има надежда, че е възможно да постигна огромно подобрение на физическото си състояние, но за да го направя, трябва да премина през сериозна ортопедична операция и лявата ми тазобедрена става да бъде заменена с имплант. Сумата, от която се нуждая за това лечение, е 5 400 лева.

В момента не мога да си позволя да платя тази сума.  Ето защо се обръщам към вас и моля за вашата помощ!

Ще бъда изключително благодарен за вашата подкрепа за най-ценния подарък, за който мечтая - здравето.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Anatoli ILIEV
Donated so far
 1,360  лв.

Goal amount
 5,400  лв.
End of Campaign
30.04.2021
Donor(s)
11

Category : Лечение / рехабилитация

Legal state: INDIVIDUALS

Beneficiary: Anatoli Iliev

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  50  лв.
Anonymous donor  10  лв.
Цанка Деспотова  30  лв.
Anonymous donor  50  лв.
Anonymous donor  50  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Anatoli ILIEV

Campaign QR Code

Help Anatoli walk by himself  Помогнете на Анатоли да ходи нормално - Платформата
Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта