Back to Campaigns

Да открием интересното лице на физиката и химията


Ние от 73-то СУ „Владислав Граматик“ с Вашата подкрепа желаем да създадем кабинет, в който да се извършват експерименти, демонстриращи по забавен начин основни физически закони и явления като закон на Ом, разпространение на светлината, магнитната индукция.

Целта ни е за учениците от 8 до 12 клас да се предлагат лекции, дискусии и провеждане на опити в реална лабораторна среда. Предвиждаме кабинетът да разполага с модерно оборудване и разработени модерни технологии в областта на оптиката и спектроскопията, лазерната физика, акустоелектрониката, микроелектрониката, нанофизиката, биофизиката и др.

Второто предизвикателство е изграждане на нов кабинет по химия, оборудван с модерни технологии и възможности за провеждане на опити в реална лабораторна среда. Химията се определя като един от най-трудните учебни предмети. Вярваме, че чрез новия кабинет ще запалим интереса на учениците към химията, ще ги насърчим за по-детайлното изучаване на т.н. „зелена химия“ и ще ги подпомогнем в тяхното професионално ориентиране.

Новите оборудвани помещения ще се използват както за кабинети по физика и химия, така и за работа по „Занимания по интереси“, работа по проекти и други дейности, свързани с разширеното обучение по физика и химия.

Средствата са ни необходими за проектни разходи, преустройство, предексплоатационни разходи и оборудване на кабинетите.

Обръщаме се към всички Вас, бивши ученици, родители, общественици и компании, които милеете за развитието на образованието в България и в частност на 73-то СУ „Владислав Граматик“. Имаме нужда от Вашата съпричастност и отзивчивост за изграждането и оборудването на новите кабинети по физика и химия.

Вашата помощ е неоценима човещина, защото Вие давате на учениците добър пример, надежда и вяра в доброто.

Благодарим Ви, че сме заедно, когато се нуждаем един от друг!

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
зам.-директор АСД на 73.СУ Владислав Граматик Димитър Димитров
Donated so far
 2,075  лв.

Goal amount
 26,000  лв.
End of Campaign
14.04.2021
Donor(s)
17

Category : Образование / наука

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: 73 СУ 'Владислав Граматик'

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  50  лв.
Anonymous donor  100  лв.
Anonymous donor  100  лв.
Anonymous donor  500  лв.
Анастасия Дестанова  100  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
зам.-директор АСД на 73.СУ Владислав Граматик Димитър Димитров

Campaign QR Code

Да открием интересното лице на физиката и химията - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта