Donated so far: 28.66 % from 40000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 108

Success
Donated so far: 100.47 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 76

Donated so far: 45.32 % from 4744 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 78.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 4.09 % from 31000 лв.

remaining: 143 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 36.21 % from 7000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 28

Donated so far: 0.79 % from 20000 лв.

remaining: 332 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 2.39 % from 4650 лв.

remaining: 47 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 0.00 % from 165000 лв.

remaining: 332 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.97 % from 25000 лв.

remaining: 176 day(s)          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 103.98 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 64

Donated so far: 11.83 % from 2400 лв.

remaining: 101 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 8.28 % from 30000 лв.

remaining: 88 day(s)          Donor(s): 46

Donated so far: 2.10 % from 10000 лв.

remaining: 333 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 13.37 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 103.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 52

Donated so far: 81.47 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 60

Donated so far: 23.22 % from 5000 лв.

remaining: 55 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 17.75 % from 20000 лв.

remaining: 55 day(s)          Donor(s): 32

Donated so far: 6.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 69.39 % from 25000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 68.76 % from 9000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 87.52 % from 10800 лв.

remaining: 85 day(s)          Donor(s): 54

Donated so far: 19.60 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 11

Donated so far: 0.45 % from 89000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Success
Donated so far: 104.29 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 59.14 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Success
Donated so far: 100.00 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 22

Donated so far: 7.50 % from 5000 лв.

remaining: 111 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 53.63 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 25.92 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 34.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 89.87 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 13.33 % from 4200 лв.

remaining: 55 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 11.32 % from 6250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 302.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 3.50 % from 12000 лв.

remaining: 55 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 5.35 % from 8000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 10.58 % from 170000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 21

Donated so far: 78.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 1.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 55.20 % from 100000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 473

Donated so far: 9.57 % from 60000 лв.

remaining: 119 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 16.18 % from 4500 лв.

remaining: 55 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 4.22 % from 20000 лв.

remaining: 16 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 84.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Donated so far: 76.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 38.02 % from 40000 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 125.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 12.25 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта