Donated so far: 33.52 % from 2700 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 1.67 % from 30000 лв.

remaining: 355 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 18.00 % from 2500 лв.

remaining: 16 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 0.30 % from 30000 лв.

remaining: 39 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 48.19 % from 1600 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 29.80 % from 1000 лв.

remaining: 79 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 60.80 % from 5000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 19

Success
Donated so far: 220.05 % from 8000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 192

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 54 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 37.27 % from 35000 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 130

Donated so far: 0.00 % from 5160 лв.

remaining: 165 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 8.00 % from 1500 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 93.00 % from 1500 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 62.67 % from 1500 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 29.00 % from 1500 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 26.00 % from 3000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 27.67 % from 3000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 21.67 % from 3000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 21.00 % from 3000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 26.00 % from 3000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 18.33 % from 3000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 33.00 % from 1500 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 60.00 % from 1500 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 6.35 % from 6300 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 7.42 % from 50000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 67.07 % from 7000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 45

Donated so far: 10.20 % from 10000 лв.

remaining: 55 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 4.31 % from 35000 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 0.10 % from 10000 лв.

remaining: 81 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 5.13 % from 15000 лв.

remaining: 109 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 37.62 % from 6000 лв.

remaining: 50 day(s)          Donor(s): 28

Success
Donated so far: 127.99 % from 2500 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 61

Donated so far: 21.86 % from 9600 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 27

Donated so far: 6.40 % from 5000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 28.16 % from 13855 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 63

Donated so far: 59.18 % from 5000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 51

Donated so far: 25.08 % from 13000 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 41

Donated so far: 73.82 % from 6000 лв.

remaining: 50 day(s)          Donor(s): 84

Donated so far: 11.15 % from 20000 лв.

remaining: 47 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 81 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 51 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.10 % from 10000 лв.

remaining: 295 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 80.00 % from 3200 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 13.00 % from 3000 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 19.63 % from 20000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 46

Donated so far: 21.81 % from 5700 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 41.75 % from 20000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 9.33 % from 4800 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 27.50 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 0.05 % from 10000 лв.

remaining: 143 day(s)          Donor(s): 1

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта