Donated so far: 8.04 % from 5000 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 16

Success
Donated so far: 145.00 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 22.69 % from 7800 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 30

Donated so far: 7.13 % from 8000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 25.33 % from 3000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 2.45 % from 4900 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 47.62 % from 4200 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 9.60 % from 5000 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 0.46 % from 70000 лв.

remaining: 391 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 47.70 % from 4000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 45

Donated so far: 10.04 % from 150000 лв.

remaining: 321 day(s)          Donor(s): 161

Donated so far: 15.65 % from 15000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 42

Donated so far: 56.47 % from 4500 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 26

Donated so far: 36.50 % from 10000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 5.35 % from 6000 лв.

remaining: 116 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 19.40 % from 5000 лв.

remaining: 24 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 23.55 % from 30000 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 63

Donated so far: 32.50 % from 1200 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 56.25 % from 4000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 10.24 % from 20000 лв.

remaining: 88 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 16.02 % from 5000 лв.

remaining: 36 day(s)          Donor(s): 17

Donated so far: 8.47 % from 7107 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Donated so far: 0.18 % from 40000 лв.

remaining: 237 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 52.58 % from 8900 лв.

remaining: 55 day(s)          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 100.00 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 130.00 % from 1400 лв.

remaining: 85 day(s)          Donor(s): 41

Donated so far: 115.00 % from 1200 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 50.00 % from 3300 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 19.59 % from 30000 лв.

remaining: 54 day(s)          Donor(s): 130

Donated so far: 78.86 % from 10000 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 102

Donated so far: 2.63 % from 8000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 3.50 % from 20000 лв.

remaining: 44 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 35.33 % from 3000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 13.13 % from 11650 лв.

remaining: 60 day(s)          Donor(s): 9

Success
Donated so far: 100.00 % from 1092 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 15.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 51.67 % from 6000 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 123.00 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 33

Donated so far: 45.32 % from 4700 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 11.56 % from 865 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.69 % from 10000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.20 % from 10000 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 3.45 % from 10000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.50 % from 10000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 1.95 % from 10000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 10.23 % from 67000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 93

Donated so far: 49.07 % from 4500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 40

Donated so far: 26.33 % from 20000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 81

Success
Donated so far: 103.48 % from 15950 лв.
Campaign closed          Donor(s): 205

Donated so far: 0.07 % from 27700 лв.

remaining: 58 day(s)          Donor(s): 1

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта