Donated so far: 0.00 % from 67000 лв.

remaining: 50 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 1200 лв.

remaining: 42 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 7.20 % from 10000 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.

remaining: 53 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 2.10 % from 100000 лв.

remaining: 65 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 65.26 % from 9500 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 80

Donated so far: 2.37 % from 15000 лв.

remaining: 38 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 0.00 % from 27700 лв.

remaining: 49 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 4.00 % from 7000 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 73 day(s)          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 200.00 % from 250 лв.

remaining: 35 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 18.11 % from 18000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 48

Donated so far: 0.13 % from 7500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 103.33 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 10

Donated so far: 35.67 % from 1525 лв.

remaining: 53 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 9.40 % from 30000 лв.

remaining: 92 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 10.65 % from 10800 лв.

remaining: 67 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 66.67 % from 300 лв.

remaining: 23 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 7.40 % from 5000 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 24.00 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 3.23 % from 30000 лв.

remaining: 173 day(s)          Donor(s): 27

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.

remaining: 21 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 7.70 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 43.97 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 117

Donated so far: 2.22 % from 70000 лв.

remaining: 20 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 32.87 % from 100000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 37

Donated so far: 68.33 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 31.45 % from 2000 лв.

remaining: 47 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 82.86 % from 21000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 102

Success
Donated so far: 100.33 % from 1835 лв.
Campaign closed          Donor(s): 55

Success
Donated so far: 100.00 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 18000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 4.00 % from 10000 лв.

remaining: 142 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 10.00 % from 500 лв.

remaining: 28 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 11.20 % from 10000 лв.

remaining: 143 day(s)          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 103.00 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 72.56 % from 5500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 60

Donated so far: 14.00 % from 500 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 64.85 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 71

Donated so far: 91.50 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 45.60 % from 3000 лв.

remaining: 49 day(s)          Donor(s): 26

Donated so far: 33.50 % from 4000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Donated so far: 0.00 % from 4800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 0.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Donated so far: 53.89 % from 9500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 35

Donated so far: 5.90 % from 4746 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 39.75 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 14

Success
Donated so far: 117.05 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 166

Success
Donated so far: 108.33 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 31

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта