siteground_1920x385_light.jpg

At SiteGround, sharing is caring. 

Charity and volunteering have always been a big part of our company culture and values. Over the years we have participated in multiple initiatives including financial support, providing free website hosting for charities supported by our team members, and volunteering. It is our deep belief that together we can make a difference.

This year, our traditional Christmas charity campaign is a continuation of our active work with the "For our children" Foundation in support of early childhood development. We invite our employees to support this cause here and thus contribute to the development and education of a child in need.

The company will double the amount collected by employees at the end of each campaign. So go ahead, take a look, be generous and stay kind!

Let's make the holiday season brighter for someone else together!

В СайтГраунд споделянето е грижа. 

Благотворителността и доброволчеството винаги са били голяма част от фирмената ни култура и ценности. Участвали сме в много благотворителни инициативи чрез финансова подкрепа, безплатен хостинг за организации, подкрепяни от служителите ни и доброволчество. Вярваме, че заедно можем да променим нещата към добро.

Тази година нашата традиционна коледна благотворителна кампания е продължение на активната ни работа с фондация “За нашите деца” в подкрепа на ранното детско развитие. Каним служителите ни да се включат в тази кауза тук и така да допринесат за развитието и образованието на дете в нужда.

SiteGround ще удвои средствата, които служителите дарят, в края на всяка кампания. Включете се, прегледайте кампанията, бъдете щедри и все така добри!

Нека заедно направим празничните дни по-светли за някой друг!

 

SiteGround is one of the largest independent companies for website hosting solutions, software, and products in the world. With many years of experience in the field, the company manages over 2.8 million website domains in over 10 data centers in Europe, Asia, and America, and the applications it develops are installed by over 3 million users worldwide. Today, SiteGround has over 500 employees working from the company's offices in Sofia, Plovdiv, and Stara Zagora.

SiteGround is a company which puts a lot of effort into maintaining a strong corporate culture and taking care of its people and communities well-being. In the past five years, SiteGround has been awarded over 120 awards as a leading employer and socially responsible company by various prestigious organizations, including the international Stevie® Awards for Sales & Customer Service, Forbes Business Awards, Career Show, and others.

careers.siteground.com

SiteGround е една от най-големите независими компании за уебсайт хостинг решения, софтуер и продукти в света. С дългогодишен опит в сферата, компанията управлява над 2.8 милиона уебсайт домейна в над 10 дейта центъра в Европа, Азия и Америка, а приложенията, които развива, са инсталирани от над 3 милиона потребители в световен мащаб. Днес SiteGround има над 500 служители, работещи от офисите на компанията в София, Пловдив и Стара Загора.

SiteGround e компания, която влага много усилия в това да поддържа силната си фирмена култура, да се грижи за благосъстоянието на екипа си и обществото. Само за последните пет години SiteGround е отличена с над 120 награди като водещ работодател и социално отговорна компания от различни престижни организации, в това число международните Stevie® Awards for Sales & Customer Service, Forbes Business Awards, Career Show и други.  

careers.siteground.com/bg

l_1699447516_thumbnail__6_of_14.jpg

SiteGround подкрепя 'Детска къща' на Фондация 'За нашите деца'

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детство“, или с обич наречен от екипа нa Фондация „За Нашите Деца“ -  Детска къща, е открит през 2012 г. и е временен подслон за до 8 деца на възраст от 0 до 7 г.

От създаването си до средата на 2023 г. в Детска къща са получили грижа 78 деца, от които 42 са осиновени, 12 – върнати в биологичното си семейство, 15 - настанени в приемни семейства, а 3 - преместени в други центрове.

За тях в къщата с много обич и индивидуално отношение се грижи екип от висококвалифицирани детегледачки. На всяко дете се изготвя специализирана оценка при настаняването му, която предоставя информация за развитието му и специфичните му нужди от образование, възпитание, изграждане на навици, наваксване на дефицити и изоставане, отношенията със значими хора в живота му, перспективи за неговото бъдеще, както и препоръки за работа в посока извеждане на детето в семейна среда.

...

SiteGround supports the For Our Children Foundation's 'Children's House'

A family-type accommodation center for children without disabilities "Childhood", or called with love by the team of the "For Our Children" Foundation - Children's House, was opened in 2012 and is a temporary home for up to 8 children aged 0 to 7 years.

From its establishment until the middle of 2023, 78 children were cared for in the Children's House, of which 42 were adopted, 12 were returned to their biological family, 15 were placed in foster families, and 3 were transferred to other centers.

A team of highly qualified babysitters takes care of them in the house with lots of love and individual attention. A specialized assessment is prepared for each child at placement, which provides information about his development and his specific needs for education, upbringing, habit formation, catching up on deficits and backwardness, relationships with significant people in his life, prospects for his future, as well as and recommendations for work in the direction of bringing the child into a family environment.

...

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта