zhenite-bezhanki.jpg

 

savet na bejankiteНие имаме силата да превъзмогнем миналото.

Ние имаме силата да променим бъдещето.

Вие можете да ни помогнете да го направим.

Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“ (СЖББ) е официално регистрирано като неправителствена организация на 17.03.2003 г. То е основано от девет жени бежанки от Ирак, Иран и Афганистан, между които е и настоящият му председател - Линда Ауанис.

Фокусът на организацията е подпомагането на интеграцията и адаптацията на бежанци и търсещи закрила лица, независимо от пол, раса, националност, религиозна или етническа принадлежност.

Екипът на СЖББ има добре изграден капацитет в социалната и хуманитарна работа с бежанци и търсещи закрила. СЖББ осигурява на бенефициентите си информация, превод и придружаване до институции, социално и правно консултиране, хуманитарна и административна помощ, оценка и насочване. Сдружението съдейства с честване на празници, организиране на обучения, кампании и инициативи за запознаване на двете общности - местната и бежанската. Общите събития спомагат за преодоляване на предразсъдъците и улесняват адаптацията.

Основните направления в дейностите на СЖББ са:

  • Програми за директна работа с бежанци, търсещи закрила и мигранти;
  • Експертна дейност и застъпничество;
  • Фондонабиране и публичност.

През 2019 г. общият брой на лицата, получили услуги в програмите за директна работа на СЖББ, е хиляда сто и петдесест (1 150) души. Сред тях попадат хора с хуманитарен или бежански статут, търсещи международна закрила и легално пребиваващи граждани на страни извън ЕС – жени, мъже и деца.

Държавите, от които бенефициентите ни най-често идват са: 1. Сирия; 2. Ирак; 3. Афганистан; 4. Иран или са лица без гражданство.

Единични са случаите на хора/семейства от: Еритрея, Турция, Русия, Китай, Алжир, Пакистан, Казахстан, Конго, Мароко, Индия, Йемен, Египет, Сомалия, Танзания и Гана. 

 

1.-___1920x1610.png

Брой редовни дарители

Брой дарители онлайн: 0
Брой дарители по ведомост: 0

Направете дарение за Съвета на жените бежанки в България

Disable donation

Причина: Campaign expired
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта