pluxee.jpg

Ние сме Pluxee. Като водещ международен партньор на компаниите в областта на ангажираността на служителите и социалните придобивки, ние създаваме свят от възможности, за да помогнем на вашите служители да се насладят на това, което е наистина важно в живота им. Ние предефинираме бъдещето на бизнеса за социални придобивки и възнаграждения за служители, като предлагаме щастливи моменти и вълнуващи възможности. Предоставяме им свободата и възможността да увеличат покупателната си способност, да подобрят благосъстоянието си и да се наслаждават на по-пълноценен живот. Даваме възможност на нашите клиенти да градят взаимоотношения със служителите си. Помагаме на нашите търговски партньори да развиват бизнеса си динамично. Вдъхновяваме колегите си да градят успешни кариери, като същевременно оказват положително влияние върху живота на милиони хора.

Ето защо, като част от нашата програма за Корпоративна социална отговорност, ние подкрепяме световната органиация Stop hunger, прилагайки на локално ниво конкретни действия по програми, насочени към уязвими групи с цел предоставяне на хранителна помощ, но и да осигуряване на обучения, работа или собствени възможности за производство на храна, за да могат те да водят независим и достоен живот. 

www.pluxee.bg

We are Pluxee. As a leading international partner to companies in the field of employee engagement and benefits, we create a world of opportunities to help your employees enjoy what really matters in their lives. We are redefining the future of employee benefits and rewards by delivering happy moments and exciting opportunities. We enable employees to improve their wellbeing and enjoy a more fulfilling life. We empower our clients to build relationships with their employees. We help our merchant partners grow their business dynamically. We inspire our colleagues to build successful careers while positively impacting the lives of millions.

That is why, as part of our Corporate Social Responsibility program, we support the global philanthropic organization Stop Hunger, locally implementing concrete actions on programs targeting vulnerable groups to provide food aid, but also to provide training, job opportunities or own food production opportunities to enable them live independent and dignified. 

www.pluxee.bg

Image

Какво е Stop Hunger?

Устойчиви действия за свят без глад
Stop Hunger е благотворителна кауза, която има мисията да работи както на глобално, така и на местно ниво с основна цел да няма хора по света, страдащи от глад. Инициативата е създадена преди 25 години в САЩ, а днес вече е глобална благотворителна мрежа, представена в 75 страни.

Pluxee подкрепя Stop hunger – повече за нашите локални партньорства, вижте тук: www.pluxee.bg/stop-hunger

Как подкрепяме Stop Hunger?

Всеки служител на Pluxee Bulgaria има право да използва един ден платен отпуск, за да подкрепи кауза, свързана с устойчивата борба с глада.
Научете повече за Stop Hunger

What is Stop Hunger?

Sustainable action for a hunger-free world

Stop Hunger is a global network of non-profit organizations working together for a hunger-free world. The initiative was established 26 years ago in the USA, and is now represented in 75 countries.

Pluxee supports Stop Hunger – learn more about our local partnerships, visit this link: www.pluxee.bg/stop-hunger

How do we support Stop Hunger?

Every Pluxee Bulgaria employee is eligible to use one day paid leave to support a cause related to the sustainable fight against hunger and women empowerment.

Learn more about Stop Hunger 

BCause Foundation is the official charity partner of the event and donations are processed via www.platformata.bg

l_1695281774_l_1669283549_dechica.jpg

Образование, придобиване на нови професионални умения и програма за раздаване на храна

Средства в подкрепа на Фондация „Дечица”, Фондация „Карин Дом и  Фондация „Конкордия България“.

Събраните средства ще бъдат разделени по равно между трите фондации, чиято работа Содексо България подкрепя вече една година, като част от локалните ни активности по патронажа на Stop Hunger (нашата уникална глобална благотворителна кауза).

Средствата ще могат да бъдат използвани от фондациите в подкрепата усилията си да дадат допълнителни знания на деца и юноши, които ще им помогнат в професионалния им път, както и подкрепят програмите им за раздаване на храна на семейства в нужда. 

Благодарим за подкрепата!

Education, acquisition of new professional skills and food distribution programme

Funds in support of the Dechitsa Foundation, Karin Dom Foundation and Concordia Bulgaria Foundation. 

The funds raised will be divided equally between the three foundations, whose work Sodexo Bulgaria has been supporting for a year now, as part of our local activities under the patronage of Stop Hunger (our unique philanthropic cause). 

The funds can be used by the foundations to support their efforts to give additional skills to children and adolescents that will help them in their professional path, as well as support their programs to distribute food to families in need. 

Thank you for your support!

 

pulse_n.jpg

Овластяване на жени и постигане на икономическа независимост

Средства в подкрепа на Фондация „Emproove” и Фондация „За Доброто“.

Събраните средства ще бъдат разделени по равно между двете фондации, чиято работа Содексо България подкрепя вече една година, като част от локалните ни активности под патронажа на Stop Hunger (нашата уникална глобална благотворителна кауза).

С тях двете фондации ще помогнат на жени, преживели насилие, и бежанки, избягали със семействата си от войната в Украйна, да се адаптират към работния пазар и да постигнат своята икономическа независимост. 

Благодарим за подкрепата!

Women empowerment and economic independence

Funds in support of the Emproove Foundation and Za Dobroto Foundation. 

The funds raised will be divided equally between the two foundations, whose work Sodexo Bulgaria has been supporting for a year now, as part of our local activities under the patronage of Stop Hunger (our unique philanthropic cause). With these funds, the two foundations will help women survivors of violence and refugees who fled with their families from the war in Ukraine to adapt to the labour market and achieve economic independence. 

Thank you for your support!

Кампaнии на Sodexo с Платформaта.бг

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта