mitel.jpg

Mitel is a global market leader in business communications. Founded nearly 50 years ago, we help businesses and service providers connect, collaborate and provide innovative services to their customers. Our innovation and communications experts serve business users in more than 100 countries.

Web Page: www.mitel.com

Mitel е световен пазарен лидер в бизнес комуникациите. Основани преди близо 50 години, ние помагаме на бизнеса и доставчиците на услуги да се свързват, да си сътрудничат и да предоставят иновативни услуги на своите клиенти. Нашите експерти по иновации и комуникации обслужват бизнес потребители в повече от 100 страни.

Web Page: www.mitel.com

Mitel's campaign with Platformata.bg

December 2023

BCause Foundation is the official charity partner of the event, and donations are processed via www.platformata.bg

mitel-vyara.jpg

Mitel подкрепя децата и младежите от къща 'Вяра'

Оборудване на зала по психомоторика в къща "Вяра".

Залата по психомоторика е алтернативно пространство, в което децата и младежите могат да заемат пози и да експериментират движения, които им носят удоволствие и разтоварват напрежението. Психомоторните модули са големи, леки и в основните цветове, което позволява и на много малки деца, и на младежи, които са слаби и нямат сила поради уврежданията си, да ги вземат и преместват лесно. Така те могат да правят конструкции, да си строят "къщи", да структурират пространството, да отграничават вътрешното пространство, като интимно и лично, и външното пространство като споделено с останалите деца. В залата по психомоторика могат да се провеждат психомоторни ателиета с едно или повече деца, да се провеждат сесии по релационна психомоторика, чиято цел е детето да изпита удоволствие от движението, да се използва като алтернативно пространство за релаксация и успокояване.

В Център за настаняване от семеен тип „Вяра“ в Русе живеят 14 деца и младежи с увреждания и психично страдание, управлявано от сдружение „Дете и пространство“. Те са изоставени от своите родители, с тежко начало на живота и объркана семейна и лична история. Необходим е индивидуален подход към всяко дете, който не просто се състои в отделяне на внимание, а в намирането на онези опорни точки у самото дете, които му позволяват по-добре да осъзнае своето място сред заобикалящите го. Да го подкрепяме, за да формира ясна представа за тялото си и движенията му, да си служи с езика, така че другите да го чуват и разбират, както и то да ги чува и разбира.

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта