Дарени: 2.08 % от общо 4800 лв.

Остават: 129 дни          Дарители: 1

Дарени: 5.59 % от общо 10600 лв.

Остават: 46 дни          Дарители: 15

Дарени: 0.00 % от общо 5350 лв.

Остават: 143 дни          Дарители: 0

Дарени: 59.78 % от общо 2300 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 19

Дарени: 37.29 % от общо 4500 лв.

Остават: 8 дни          Дарители: 27

Дарени: 19.92 % от общо 6000 лв.

Остават: 38 дни          Дарители: 23

Дарени: 28.29 % от общо 9000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Дарени: 0.02 % от общо 592000 лв.

Остават: 338 дни          Дарители: 2

Дарени: 54.25 % от общо 10000 лв.

Остават: 37 дни          Дарители: 145

Дарени: 77.34 % от общо 10000 лв.

Остават: 99 дни          Дарители: 81

Дарени: 11.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 316 дни          Дарители: 12

Дарени: 2.29 % от общо 7000 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 2

Дарени: 30.68 % от общо 440 лв.

Остават: 34 дни          Дарители: 8

Дарени: 0.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 38 дни          Дарители: 0

Дарени: 8.16 % от общо 1470 лв.

Остават: 101 дни          Дарители: 5

Дарени: 11.67 % от общо 6000 лв.

Остават: 130 дни          Дарители: 6

Дарени: 1.00 % от общо 3500 лв.

Остават: 112 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.25 % от общо 20000 лв.

Остават: 51 дни          Дарители: 1

Дарени: 26.45 % от общо 4800 лв.

Остават: 38 дни          Дарители: 20

Дарени: 18.34 % от общо 3500 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 23

Дарени: 68.34 % от общо 10000 лв.

Остават: 99 дни          Дарители: 31

Дарени: 0.33 % от общо 30000 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 1

Дарени: 55.71 % от общо 3500 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 5

Дарени: 5.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 77 дни          Дарители: 2

Дарени: 27.81 % от общо 10000 лв.

Остават: 98 дни          Дарители: 16

Дарени: 51.75 % от общо 2000 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 20

Дарени: 8.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 96 дни          Дарители: 2

Дарени: 1.67 % от общо 3000 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 1

Дарени: 60.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 9 дни          Дарители: 26

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!