Дарени: 0.37 % от общо 26700 лв.

Остават: 227 дни          Дарители: 1

Дарени: 6.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 63 дни          Дарители: 1

Дарени: 1.95 % от общо 5120 лв.

Остават: 33 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.50 % от общо 10000 лв.

Остават: 246 дни          Дарители: 1

Дарени: 23.90 % от общо 5000 лв.

Остават: 33 дни          Дарители: 19

Дарени: 0.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 34 дни          Дарители: 0

Дарени: 14.92 % от общо 4900 лв.

Остават: 13 дни          Дарители: 8

Дарени: 32.10 % от общо 5000 лв.

Остават: 27 дни          Дарители: 20

Дарени: 17.40 % от общо 5000 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 24

Дарени: 7.50 % от общо 5000 лв.

Остават: 8 дни          Дарители: 8

Дарени: 1.16 % от общо 10000 лв.

Остават: 150 дни          Дарители: 2

Дарени: 49.93 % от общо 150000 лв.

Остават: 267 дни          Дарители: 430

Дарени: 3.33 % от общо 6000 лв.

Остават: 115 дни          Дарители: 1

Дарени: 65.70 % от общо 4000 лв.

Остават: 64 дни          Дарители: 57

Дарени: 15.97 % от общо 30000 лв.

Остават: 61 дни          Дарители: 60

Дарени: 13.28 % от общо 20000 лв.

Остават: 59 дни          Дарители: 31

Дарени: 1.79 % от общо 24000 лв.

Остават: 356 дни          Дарители: 13

Дарени: 97.79 % от общо 4000 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 27

Дарени: 0.32 % от общо 27700 лв.

Остават: 4 дни          Дарители: 3

Дарени: 25.51 % от общо 30000 лв.

Остават: 154 дни          Дарители: 153

Дарени: 12.27 % от общо 4000 лв.

Остават: 39 дни          Дарители: 10

Дарени: 57.74 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Дарени: 2.62 % от общо 70000 лв.

Остават: 338 дни          Дарители: 22

Дарени: 13.35 % от общо 6000 лв.

Остават: 63 дни          Дарители: 19

Дарени: 12.74 % от общо 20000 лв.

Остават: 35 дни          Дарители: 26

Дарени: 1.78 % от общо 40000 лв.

Остават: 184 дни          Дарители: 13

Дарени: 5.00 % от общо 20000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 14.59 % от общо 11650 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 13

Дарени: 6.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 35.00 % от общо 10800 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 18

Дарени: 78.07 % от общо 20000 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 172

Дарени: 54.20 % от общо 5000 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 22

Дарени: 23.50 % от общо 3000 лв.

Остават: 124 дни          Дарители: 10

Дарени: 3.52 % от общо 10000 лв.

Остават: 31 дни          Дарители: 9

Дарени: 0.93 % от общо 15000 лв.

Остават: 13 дни          Дарители: 3

Дарени: 56.05 % от общо 4050 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 52.75 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 55.25 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта