Дарени: 5.27 % от общо 5100 лв.

Остават: 115 дни          Дарители: 9

Дарени: 20.00 % от общо 1100 лв.

Остават: 67 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 30 дни          Дарители: 0

Дарени: 60.90 % от общо 20000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 93

Дарени: 7.98 % от общо 26000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 17

Дарени: 9.57 % от общо 7000 лв.

Остават: 81 дни          Дарители: 4

Дарени: 1.04 % от общо 20000 лв.

Остават: 78 дни          Дарители: 2

Дарени: 61.87 % от общо 10580 лв.

Остават: 48 дни          Дарители: 96

Дарени: 36.63 % от общо 4000 лв.

Остават: 13 дни          Дарители: 16

Дарени: 39.21 % от общо 10000 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 78

Дарени: 5.50 % от общо 10000 лв.

Остават: 116 дни          Дарители: 8

Дарени: 2.50 % от общо 10000 лв.

Остават: 17 дни          Дарители: 4

Дарени: 65.35 % от общо 4000 лв.

Остават: 27 дни          Дарители: 21

Дарени: 0.00 % от общо 2650 лв.

Остават: 44 дни          Дарители: 0

Дарени: 39.31 % от общо 7200 лв.

Остават: 65 дни          Дарители: 38

Дарени: 0.00 % от общо 1600 лв.

Остават: 38 дни          Дарители: 0

Дарени: 1.83 % от общо 3000 лв.

Остават: 249 дни          Дарители: 1

Дарени: 15.68 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Дарени: 16.70 % от общо 10000 лв.

Остават: 66 дни          Дарители: 11

Дарени: 13.31 % от общо 5500 лв.

Остават: 24 дни          Дарители: 19

Успешна
Дарени: 101.43 % от общо 3500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 28.67 % от общо 3000 лв.

Остават: 142 дни          Дарители: 14

Дарени: 18.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 3

Дарени: 48.24 % от общо 1250 лв.

Остават: 38 дни          Дарители: 14

Успешна
Дарени: 120.00 % от общо 4500 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 35

Дарени: 15.73 % от общо 3000 лв.

Остават: 68 дни          Дарители: 11

Дарени: 76.28 % от общо 37500 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 35

Дарени: 0.56 % от общо 12400 лв.

Остават: 132 дни          Дарители: 2

Дарени: 68.04 % от общо 2500 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 38

Дарени: 57.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 143 дни          Дарители: 6

Дарени: 97.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 19

Дарени: 16.99 % от общо 3650 лв.

Остават: 57 дни          Дарители: 3

Дарени: 32.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 14

Дарени: 74.83 % от общо 4000 лв.

Остават: 252 дни          Дарители: 64

Дарени: 5.00 % от общо 20000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 21.52 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Дарени: 8.47 % от общо 7107 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 18

Дарени: 75.03 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 66

Дарени: 65.50 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 44.50 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 59.40 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 36

Дарени: 100.00 % от общо 800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Дарени: 0.21 % от общо 4800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.33 % от общо 15000 лв.

Остават: 141 дни          Дарители: 1

Успешна
Дарени: 101.54 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 90

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 3680 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 52

Дарени: 77.97 % от общо 10000 лв.

Остават: 251 дни          Дарители: 63

Дарени: 70.08 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Дарени: 100.32 % от общо 2810 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 29

Дарени: 33.50 % от общо 3000 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 15

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта