Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 3680 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 52

Дарени: 4.00 % от общо 2500 лв.

Остават: 22 дни          Дарители: 1

Дарени: 15.33 % от общо 1500 лв.

Остават: 17 дни          Дарители: 3

Дарени: 70.04 % от общо 10000 лв.

Остават: 296 дни          Дарители: 56

Дарени: 18.58 % от общо 4000 лв.

Остават: 20 дни          Дарители: 16

Дарени: 43.00 % от общо 2500 лв.

Остават: 23 дни          Дарители: 21

Дарени: 57.44 % от общо 2810 лв.

Остават: 19 дни          Дарители: 22

Дарени: 25.83 % от общо 3000 лв.

Остават: 80 дни          Дарители: 12

Дарени: 0.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 287 дни          Дарители: 0

Успешна
Дарени: 150.00 % от общо 250 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Дарени: 61.25 % от общо 2000 лв.

Остават: 45 дни          Дарители: 7

Дарени: 2.80 % от общо 5000 лв.

Остават: 56 дни          Дарители: 2

Дарени: 64.39 % от общо 3300 лв.

Остават: 16 дни          Дарители: 38

Дарени: 30.10 % от общо 2900 лв.

Остават: 21 дни          Дарители: 14

Дарени: 4.98 % от общо 5120 лв.

Остават: 46 дни          Дарители: 5

Дарени: 3.13 % от общо 4000 лв.

Остават: 26 дни          Дарители: 4

Дарени: 93.88 % от общо 20000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 194

Дарени: 72.74 % от общо 5000 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 67

Дарени: 11.30 % от общо 10000 лв.

Остават: 296 дни          Дарители: 18

Дарени: 1.14 % от общо 7000 лв.

Остават: 49 дни          Дарители: 1

Дарени: 68.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 15 дни          Дарители: 29

Дарени: 24.07 % от общо 5400 лв.

Остават: 51 дни          Дарители: 9

Дарени: 112.90 % от общо 620 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 18

Дарени: 5.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 202 дни          Дарители: 3

Дарени: 1.17 % от общо 6000 лв.

Остават: 44 дни          Дарители: 2

Дарени: 22.23 % от общо 4000 лв.

Остават: 60 дни          Дарители: 4

Дарени: 65.67 % от общо 4500 лв.

Остават: 110 дни          Дарители: 47

Дарени: 114.00 % от общо 750 лв.

Остават: 189 дни          Дарители: 6

Дарени: 7.50 % от общо 4000 лв.

Остават: 296 дни          Дарители: 2

Дарени: 31.43 % от общо 630 лв.

Остават: 50 дни          Дарители: 4

Дарени: 5.00 % от общо 20000 лв.

Остават: 21 дни          Дарители: 6

Дарени: 0.27 % от общо 26000 лв.

Остават: 82 дни          Дарители: 1

Дарени: 8.57 % от общо 9800 лв.

Остават: 110 дни          Дарители: 16

Дарени: 74.85 % от общо 6500 лв.

Остават: 20 дни          Дарители: 79

Дарени: 36.85 % от общо 10800 лв.

Остават: 112 дни          Дарители: 23

Дарени: 42.40 % от общо 5000 лв.

Остават: 19 дни          Дарители: 52

Успешна
Дарени: 112.37 % от общо 7000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 88

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 535 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Дарени: 5.95 % от общо 26700 лв.

Остават: 184 дни          Дарители: 24

Дарени: 59.60 % от общо 3000 лв.

Остават: 19 дни          Дарители: 22

Дарени: 50.00 % от общо 1200 лв.

Остават: 20 дни          Дарители: 15

Дарени: 14.67 % от общо 1500 лв.

Остават: 20 дни          Дарители: 3

Успешна
Дарени: 180.00 % от общо 1400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 44

Дарени: 0.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Успешна
Дарени: 450.20 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 437

Дарени: 82.02 % от общо 10000 лв.

Остават: 203 дни          Дарители: 15

Дарени: 14.92 % от общо 4900 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Успешна
Дарени: 112.13 % от общо 8900 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 13

Дарени: 55.98 % от общо 4200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 34.40 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 21

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта