Дарени: 25.39 % от общо 2875 лв.

Остават: 21 дни          Дарители: 16

Дарени: 77.34 % от общо 10000 лв.

Остават: 129 дни          Дарители: 81

Дарени: 6.80 % от общо 5000 лв.

Остават: 346 дни          Дарители: 10

Дарени: 2.29 % от общо 7000 лв.

Остават: 35 дни          Дарители: 2

Дарени: 14.77 % от общо 440 лв.

Остават: 64 дни          Дарители: 5

Дарени: 0.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 68 дни          Дарители: 0

Дарени: 59.68 % от общо 2200 лв.

Остават: 27 дни          Дарители: 32

Дарени: 35.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Дарени: 7.14 % от общо 1470 лв.

Остават: 131 дни          Дарители: 4

Дарени: 18.79 % от общо 1490 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 6

Дарени: 71.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 42

Дарени: 30.87 % от общо 2300 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 12

Дарени: 17.19 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 42

Дарени: 25.94 % от общо 1650 лв.

Остават: 19 дни          Дарители: 15

Дарени: 2.50 % от общо 6000 лв.

Остават: 160 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.43 % от общо 3500 лв.

Остават: 142 дни          Дарители: 1

Дарени: 14.70 % от общо 5000 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 21

Дарени: 0.25 % от общо 20000 лв.

Остават: 81 дни          Дарители: 1

Успешна
Дарени: 136.67 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 39

Дарени: 5.21 % от общо 10000 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 9

Дарени: 15.25 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 79.57 % от общо 10000 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 46

Дарени: 49.50 % от общо 10000 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 135

Дарени: 0.00 % от общо 800 лв.

Остават: 4 дни          Дарители: 0

Дарени: 26.45 % от общо 4800 лв.

Остават: 68 дни          Дарители: 20

Дарени: 6.18 % от общо 5500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 10.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 18.34 % от общо 3500 лв.

Остават: 37 дни          Дарители: 23

Дарени: 67.64 % от общо 10000 лв.

Остават: 129 дни          Дарители: 29

Дарени: 0.33 % от общо 30000 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 1

Дарени: 50.00 % от общо 3500 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 4

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 4200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 73

Дарени: 53.96 % от общо 1490 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 19

Дарени: 5.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 107 дни          Дарители: 2

Дарени: 4.00 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.00 % от общо 800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 20.00 % от общо 2100 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Успешна
Дарени: 103.38 % от общо 4870 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 85

Дарени: 24.81 % от общо 10000 лв.

Остават: 128 дни          Дарители: 15

Дарени: 50.25 % от общо 2000 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 19

Успешна
Дарени: 101.47 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 39

Дарени: 60.00 % от общо 600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Дарени: 0.00 % от общо 2700 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 10.75 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 11.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 39.65 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Дарени: 89.31 % от общо 9000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 100

Дарени: 44.40 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 24

Дарени: 0.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 420 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!