Успешна
Дарени: 446.95 % от общо 8000 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 375

Дарени: 52.53 % от общо 10000 лв.

Остават: 40 дни          Дарители: 67

Дарени: 7.34 % от общо 7700 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 13

Дарени: 0.73 % от общо 30000 лв.

Остават: 129 дни          Дарители: 2

Дарени: 8.28 % от общо 10000 лв.

Остават: 71 дни          Дарители: 14

Дарени: 0.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 14 дни          Дарители: 0

Дарени: 16.13 % от общо 20000 лв.

Остават: 345 дни          Дарители: 14

Дарени: 52.21 % от общо 30000 лв.

Остават: 355 дни          Дарители: 214

Успешна
Дарени: 101.49 % от общо 150000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 584

Дарени: 65.29 % от общо 35000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 187

Дарени: 14.90 % от общо 2000 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 4

Дарени: 70.07 % от общо 9600 лв.

Остават: 13 дни          Дарители: 39

Дарени: 8.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 129 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 147.20 % от общо 20000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 27

Дарени: 75.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 17

Успешна
Дарени: 119.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 26

Дарени: 77.03 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 29

Дарени: 49.67 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 16

Успешна
Дарени: 108.83 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 21

Дарени: 41.67 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 13

Дарени: 61.00 % от общо 13855 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 139

Дарени: 69.73 % от общо 10800 лв.

Остават: 162 дни          Дарители: 40

Дарени: 40.75 % от общо 400 лв.

Остават: 72 дни          Дарители: 6

Дарени: 22.43 % от общо 35000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 24

Успешна
Дарени: 101.11 % от общо 2700 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 29

Дарени: 25.43 % от общо 30000 лв.

Остават: 310 дни          Дарители: 8

Дарени: 8.12 % от общо 50000 лв.

Остават: 71 дни          Дарители: 18

Дарени: 10.51 % от общо 92000 лв.

Остават: 70 дни          Дарители: 136

Успешна
Дарени: 101.14 % от общо 7000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 62

Дарени: 22.21 % от общо 30000 лв.

Остават: 70 дни          Дарители: 71

Дарени: 17.43 % от общо 40000 лв.

Остават: 160 дни          Дарители: 72

Успешна
Дарени: 125.66 % от общо 25000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 35

Дарени: 49.88 % от общо 15000 лв.

Остават: 41 дни          Дарители: 85

Дарени: 13.37 % от общо 9500 лв.

Остават: 65 дни          Дарители: 8

Дарени: 38.76 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 64

Дарени: 1.40 % от общо 40000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Успешна
Дарени: 100.50 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 15

Дарени: 18.57 % от общо 3500 лв.

Остават: 28 дни          Дарители: 6

Дарени: 0.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 101 дни          Дарители: 0

Дарени: 106.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 42

Успешна
Дарени: 208.45 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 46

Успешна
Дарени: 114.95 % от общо 2000 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 52

Дарени: 11.52 % от общо 15000 лв.

Остават: 40 дни          Дарители: 22

Дарени: 68.75 % от общо 4000 лв.

Остават: 13 дни          Дарители: 12

Дарени: 93.67 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 73

Дарени: 15.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 10.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 1

Дарени: 19.60 % от общо 3000 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 6

Дарени: 28.00 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 17

Дарени: 8.13 % от общо 30000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта