Дарени: 0.40 % от общо 15000 лв.

Остават: 27 дни          Дарители: 2

Дарени: 8.04 % от общо 5000 лв.

Остават: 24 дни          Дарители: 16

Успешна
Дарени: 145.00 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 17

Дарени: 23.59 % от общо 7800 лв.

Остават: 25 дни          Дарители: 32

Дарени: 7.13 % от общо 8000 лв.

Остават: 26 дни          Дарители: 10

Дарени: 25.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 30 дни          Дарители: 12

Дарени: 2.45 % от общо 4900 лв.

Остават: 19 дни          Дарители: 3

Дарени: 47.62 % от общо 4200 лв.

Остават: 27 дни          Дарители: 1

Дарени: 9.60 % от общо 5000 лв.

Остават: 42 дни          Дарители: 7

Дарени: 0.46 % от общо 70000 лв.

Остават: 391 дни          Дарители: 8

Дарени: 47.70 % от общо 4000 лв.

Остават: 26 дни          Дарители: 45

Дарени: 10.05 % от общо 150000 лв.

Остават: 321 дни          Дарители: 162

Дарени: 15.71 % от общо 15000 лв.

Остават: 27 дни          Дарители: 43

Дарени: 56.47 % от общо 4500 лв.

Остават: 26 дни          Дарители: 26

Дарени: 36.50 % от общо 10000 лв.

Остават: 27 дни          Дарители: 6

Дарени: 5.52 % от общо 6000 лв.

Остават: 116 дни          Дарители: 10

Дарени: 19.40 % от общо 5000 лв.

Остават: 24 дни          Дарители: 18

Дарени: 40.22 % от общо 30000 лв.

Остават: 21 дни          Дарители: 64

Дарени: 32.50 % от общо 1200 лв.

Остават: 27 дни          Дарители: 11

Дарени: 56.25 % от общо 4000 лв.

Остават: 28 дни          Дарители: 3

Дарени: 10.24 % от общо 20000 лв.

Остават: 88 дни          Дарители: 20

Дарени: 16.02 % от общо 5000 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 17

Дарени: 8.47 % от общо 7107 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 18

Дарени: 0.18 % от общо 40000 лв.

Остават: 237 дни          Дарители: 2

Дарени: 52.58 % от общо 8900 лв.

Остават: 55 дни          Дарители: 8

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 3500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Успешна
Дарени: 130.00 % от общо 1400 лв.

Остават: 85 дни          Дарители: 41

Успешна
Дарени: 119.00 % от общо 1200 лв.

Остават: 17 дни          Дарители: 13

Дарени: 50.00 % от общо 3300 лв.

Остават: 27 дни          Дарители: 11

Дарени: 19.59 % от общо 30000 лв.

Остават: 54 дни          Дарители: 130

Дарени: 79.36 % от общо 10000 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 103

Дарени: 2.63 % от общо 8000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 3.50 % от общо 20000 лв.

Остават: 44 дни          Дарители: 4

Дарени: 35.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 26 дни          Дарители: 24

Дарени: 13.13 % от общо 11650 лв.

Остават: 60 дни          Дарители: 9

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 1092 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Дарени: 15.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Дарени: 51.67 % от общо 6000 лв.

Остават: 28 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 123.00 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 33

Дарени: 45.32 % от общо 4700 лв.

Остават: 21 дни          Дарители: 18

Дарени: 11.56 % от общо 865 лв.

Остават: 25 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.69 % от общо 10000 лв.

Остават: 26 дни          Дарители: 4

Дарени: 0.20 % от общо 10000 лв.

Остават: 26 дни          Дарители: 1

Дарени: 3.45 % от общо 10000 лв.

Остават: 27 дни          Дарители: 3

Дарени: 0.50 % от общо 10000 лв.

Остават: 27 дни          Дарители: 1

Дарени: 1.95 % от общо 10000 лв.

Остават: 27 дни          Дарители: 4

Дарени: 10.23 % от общо 67000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 93

Дарени: 49.07 % от общо 4500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 40

Дарени: 51.33 % от общо 20000 лв.

Остават: 27 дни          Дарители: 82

Успешна
Дарени: 103.48 % от общо 15950 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 205

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта