Дарени: 36.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 19 дни          Дарители: 11

Дарени: 41.00 % от общо 9000 лв.

Остават: 99 дни          Дарители: 47

Дарени: 6.14 % от общо 3500 лв.

Остават: 21 дни          Дарители: 6

Дарени: 4.71 % от общо 7000 лв.

Остават: 63 дни          Дарители: 4

Дарени: 44.40 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 24

Дарени: 0.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 28.57 % от общо 420 лв.

Остават: 8 дни          Дарители: 5

Дарени: 10.07 % от общо 1490 лв.

Остават: 39 дни          Дарители: 4

Дарени: 71.67 % от общо 2100 лв.

Остават: 23 дни          Дарители: 35

Дарени: 11.51 % от общо 44500 лв.

Остават: 41 дни          Дарители: 13

Дарени: 9.00 % от общо 2500 лв.

Остават: 41 дни          Дарители: 7

Дарени: 32.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 37 дни          Дарители: 12

Дарени: 11.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 11 дни          Дарители: 12

Дарени: 56.42 % от общо 10000 лв.

Остават: 71 дни          Дарители: 33

Дарени: 21.14 % от общо 1490 лв.

Остават: 11 дни          Дарители: 11

Дарени: 41.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 17

Дарени: 0.00 % от общо 4700 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 6.46 % от общо 1470 лв.

Остават: 9 дни          Дарители: 3

Дарени: 11.71 % от общо 3500 лв.

Остават: 40 дни          Дарители: 16

Дарени: 0.00 % от общо 1300 лв.

Остават: 35 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 8100 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 90.91 % от общо 90000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 498

Дарени: 0.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 55 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 30000 лв.

Остават: 33 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 6000 лв.

Остават: 26 дни          Дарители: 0

Дарени: 4.00 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 11.00 % от общо 9000 лв.

Остават: 297 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 101.33 % от общо 980 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 28

Дарени: 0.00 % от общо 3400 лв.

Остават: 17 дни          Дарители: 0

Дарени: 51.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Успешна
Дарени: 104.75 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 72.44 % от общо 10000 лв.

Остават: 37 дни          Дарители: 74

Успешна
Дарени: 139.00 % от общо 500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 24

Дарени: 15.12 % от общо 4800 лв.

Остават: 41 дни          Дарители: 15

Успешна
Дарени: 103.33 % от общо 6000 лв.

Остават: 45 дни          Дарители: 17

Дарени: 39.11 % от общо 20000 лв.

Остават: 71 дни          Дарители: 61

Дарени: 3.83 % от общо 3000 лв.

Остават: 37 дни          Дарители: 2

Дарени: 29.81 % от общо 10000 лв.

Остават: 9 дни          Дарители: 72

Дарени: 11.54 % от общо 780 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 100.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 36.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 25

Дарени: 1.40 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 110.21 % от общо 1400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 53

Дарени: 86.70 % от общо 9000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 122

Дарени: 39.50 % от общо 1000 лв.

Остават: 29 дни          Дарители: 18

Дарени: 1.93 % от общо 6750 лв.

Остават: 38 дни          Дарители: 3

Дарени: 6.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Дарени: 0.00 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 86.50 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 22

Дарени: 16.80 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 13

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!