Дарени: 0.00 % от общо 6400 лв.

Остават: 72 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 4746 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 0

Дарени: 7.21 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Дарени: 59.78 % от общо 2300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 19

Дарени: 2.29 % от общо 7000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 17.19 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 42

Дарени: 10.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 69.14 % от общо 10000 лв.

Остават: 73 дни          Дарители: 32

Дарени: 55.71 % от общо 3500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 51.75 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 20

Успешна
Дарени: 101.47 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 39

Дарени: 0.00 % от общо 2700 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 39.65 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Дарени: 13.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Дарени: 34.62 % от общо 1300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Дарени: 90.91 % от общо 90000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 498

Дарени: 0.00 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 3400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 41.76 % от общо 20000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 63

Дарени: 3.83 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 11.54 % от общо 780 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 25.78 % от общо 4500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 22

Дарени: 65.20 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 41.85 % от общо 12000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 74

Дарени: 1.73 % от общо 30000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 18.73 % от общо 100000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Дарени: 18.45 % от общо 840 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 30.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 51.60 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Успешна
Дарени: 102.56 % от общо 780 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 13

Дарени: 0.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 2.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 13.50 % от общо 3110 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 11.11 % от общо 37000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 75

Дарени: 2.67 % от общо 70000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Дарени: 31.11 % от общо 450 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 7.69 % от общо 6500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 53.57 % от общо 1400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 15

Дарени: 72.94 % от общо 850 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Успешна
Дарени: 104.28 % от общо 1520 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 27

Дарени: 12.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 136.56 % от общо 19500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 77

Дарени: 0.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Успешна
Дарени: 103.33 % от общо 600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Дарени: 2.89 % от общо 2765 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 89.89 % от общо 80000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Дарени: 77.60 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!