Дарени: 0.00 % от общо 1440 лв.

Остават: 33 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 4700 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 0

Дарени: 4.08 % от общо 1470 лв.

Остават: 33 дни          Дарители: 2

Дарени: 7.14 % от общо 3500 лв.

Остават: 64 дни          Дарители: 8

Дарени: 0.00 % от общо 1300 лв.

Остават: 59 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 8100 лв.

Остават: 21 дни          Дарители: 0

Успешна
Дарени: 90.91 % от общо 90000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 498

Дарени: 46.97 % от общо 10000 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 29

Дарени: 0.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 79 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 30000 лв.

Остават: 57 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 6000 лв.

Остават: 50 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 2500 лв.

Остават: 9 дни          Дарители: 0

Дарени: 10.11 % от общо 9000 лв.

Остават: 322 дни          Дарители: 2

Дарени: 11.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 12

Успешна
Дарени: 101.33 % от общо 980 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 28

Дарени: 0.00 % от общо 3400 лв.

Остават: 41 дни          Дарители: 0

Дарени: 41.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 17

Дарени: 33.81 % от общо 2100 лв.

Остават: 53 дни          Дарители: 12

Дарени: 45.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 5

Успешна
Дарени: 104.75 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 47.94 % от общо 10000 лв.

Остават: 61 дни          Дарители: 72

Успешна
Дарени: 139.00 % от общо 500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 24

Дарени: 13.90 % от общо 4800 лв.

Остават: 65 дни          Дарители: 13

Дарени: 95.80 % от общо 6000 лв.

Остават: 69 дни          Дарители: 15

Дарени: 36.38 % от общо 20000 лв.

Остават: 95 дни          Дарители: 59

Дарени: 3.83 % от общо 3000 лв.

Остават: 61 дни          Дарители: 2

Дарени: 24.98 % от общо 10000 лв.

Остават: 33 дни          Дарители: 65

Дарени: 11.54 % от общо 780 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 100.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 36.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 25

Дарени: 1.40 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 110.21 % от общо 1400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 53

Успешна
Дарени: 86.70 % от общо 9000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 122

Дарени: 34.50 % от общо 1000 лв.

Остават: 53 дни          Дарители: 17

Дарени: 0.00 % от общо 6750 лв.

Остават: 62 дни          Дарители: 0

Дарени: 6.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Дарени: 0.00 % от общо 6000 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 0

Дарени: 86.50 % от общо 3000 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 22

Дарени: 16.80 % от общо 5000 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 13

Успешна
Дарени: 66.63 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 70

Успешна
Дарени: 65.66 % от общо 9000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 97

Дарени: 0.02 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 25.78 % от общо 4500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 22

Дарени: 35.83 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 21

Дарени: 65.20 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Дарени: 3.60 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 9.20 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Дарени: 23.13 % от общо 6010 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 21

Успешна
Дарени: 161.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Успешна
Дарени: 108.57 % от общо 1400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 22

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Search