Успешна
Дарени: 131.27 % от общо 40000 лв.

Остават: 109 дни          Дарители: 234

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Успешна
Дарени: 126.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 31

Успешна
Дарени: 101.13 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 20

Успешна
Дарени: 100.47 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 76

Успешна
Дарени: 103.98 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 64

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 10800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 71

Успешна
Дарени: 104.29 % от общо 3500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 29

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 3500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 22

Успешна
Дарени: 181.47 % от общо 30000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 29

Успешна
Дарени: 119.81 % от общо 5300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 55

Успешна
Дарени: 121.33 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Успешна
Дарени: 107.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 33

Успешна
Дарени: 147.89 % от общо 2460 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 19

Успешна
Дарени: 102.00 % от общо 4500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Успешна
Дарени: 106.45 % от общо 2790 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Успешна
Дарени: 144.67 % от общо 750 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 13

Успешна
Дарени: 100.94 % от общо 1600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Успешна
Дарени: 131.04 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 21

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Успешна
Дарени: 114.23 % от общо 35000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 175

Успешна
Дарени: 101.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 13

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 2650 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 3500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 13

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 16

Успешна
Дарени: 102.63 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 24

Успешна
Дарени: 148.20 % от общо 20000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 28

Успешна
Дарени: 446.95 % от общо 8000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 375

Успешна
Дарени: 101.49 % от общо 150000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 584

Успешна
Дарени: 119.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 26

Успешна
Дарени: 108.83 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 21

Успешна
Дарени: 100.75 % от общо 400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 13

Успешна
Дарени: 101.11 % от общо 2700 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 29

Успешна
Дарени: 101.14 % от общо 7000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 62

Успешна
Дарени: 125.66 % от общо 25000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 35

Успешна
Дарени: 100.50 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 15

Успешна
Дарени: 106.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 42

Успешна
Дарени: 208.45 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 46

Успешна
Дарени: 114.95 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 52

Успешна
Дарени: 105.06 % от общо 1600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 34

Успешна
Дарени: 254.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 20

Успешна
Дарени: 140.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 19

Успешна
Дарени: 140.67 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 32

Успешна
Дарени: 135.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 29

Успешна
Дарени: 147.33 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Успешна
Дарени: 161.37 % от общо 6300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 42

Успешна
Дарени: 127.99 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 61

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта